Händer på IVAO

Topics

<< < (7/48) > >>

Sweden online day 14/8

Minns ni Conny Eklunds utrop om dåligt med Aktivitet i Svenska Divisionen?

Ivap och Vista = OK

Rykte om att svenska divisionen ska läggas ner... Sant eller falskt?

IVAO-FI: No Delay 2009 8.8.2009 15-21z

Sweden IFR Tour

Sommartävling

Unicom-chat

C2 exam ESGG

Navigation

Up one level

Next page

Previous page