Militär flyg på flightradar24

(1/1)

Sebastian Jansson:
Tjena allihopa, undar om det är någon som vet varför inte Militära flygplan inte inns med på flightradar, kom nyss två stycken gripen över här men såg dom inte på flightradar:/

Sebastian

Wasso:
Du ser bara plan som har ADS-B transponder. Har ingen aning hur vida gripen är utrustad. Men om den skulle ha ADS-B så de uppenbarligen avaktiverat det av ganska självklara anledningar...

Johan Grauers:
Man ser ibland lite NATO-plan och annat på fr24, det är dock som Arvid säger beroende på transpondertypen.

Navigation

Up one level