City Airline tillbud

(1/1)

mgerner:
Blev förvånad när jag såg rubriken och trodde att det rörde sig om någon amerikansk, inrikes flygskandal. Sedan läste jag mer och räknade ut att det var CA det rörde sig om. Nu har dessutom haverikommissionens rapport kommit, så jag ska sätta mig och läsa den nu.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sjuk-pilot-fortsatte-flyga_6469324.svd

http://www.havkom.se/virtupload/reports/RL2011_11A.pdf

Under en reguljärflygning Göteborg – Umeå insjuknade den biträdande föra-ren i svåra magsmärtor under flygningen. Tillståndet förvärrades under in-flygningen då den biträdande föraren kräktes och under ett kortare moment förlorade medvetandet. Situationen medförde att befälhavaren under inflyg-ning och landning fick utföra även den biträdande förarens arbetsuppgifter då denne var inkapaciterad.

nighty142:
Tack för länkarna, hade inte alls hört talas om den här incidenten.

Navigation

Up one level