Enstaka bemanning på VATSIM - vad gäller?

(1/3) > >>

butthead:
Ibland är ju bara "_APP" tillgänglig. Ibland bara "_TWR". Ibland bara "_ESOS", eller "_EURE".
Hur vet man vilka områden de ansvarar för? Tar t.ex. EURE allt från clearance, taxi, takeoff o.s.v., eller bara över en viss höjd?
Och TWR tar de bara clearance, taxi, takeoff, men inget mer?

..o.s.v....

Hittade ingen FAQ om detta...

/Magnus

kitte:
Det normala är att stationen tar allt upp till dess behörighet så att säga. Tower tar således klarering och taxning ut till banan samt ger klart att starta medan t ec ground endast ger klarering och taxning till banan, därefter blir du överskickad till 122.80. Det betyder också att t ex Sweden control sköter ALLT såtillvida att inte den "rätta" stationen är online. Eurocontrol är lite speciellt då en sådan station sköter stora delar av Europa men över 24,500 fot eller vad det nu var.

Skall du till ett flygfält där t ex endast tower är bemannat, så skall du anropa stationen först när du landat och taxat av banan. clearance är med andra oanvändbart på destinationsflygplatsen eftersom det är den lägsta nivån som endast avgående plan kommer i kontakt med.

Martin Loxbo:
Krister har fått det mesta rätt men...

Quote

Skall du till ett flygfält där t ex endast tower är bemannat, så skall du anropa stationen först när du landat och taxat av banan.


Detta är fel! Om endast TWR är bemannat bör du kontakta TWR i god tid före landning. TWR bestämmer ju bana i användning och ger väderinformation (såvida inte ATIS finns på flygplatsen). På de flesta mindre flygplatser har TWR dessutom hand om inflygningskontrolltjänsten i TMA som normalt sträcker sig upp till FL95.

Skulle däremot endast GND vara online så behöver du ropa förrän efter landning. Detta händer dock nästan aldrig, i alla fall i Skandinavien, eftersom alla flygledare som får bemanna GND även får bemanna TWR.

Sist men inte minst, om du är osäker så är det bara att fråga! Det kan ibland vara svårt att veta exakt vilket ansvar olika positioner har. Exempelvis täcker ESSA APP både ESSA, ESSB, ESOW, ESCM och ESSU (med andra ord hela Stockholm TMA)

kitte:
Menade så klart ground... 

Johan Grauers:
Eurocontrolpositioner (ERUx, finns 6 stycken om jag minns rätt) täcker enbart Fl245 och uppåt. Det är eftersom områdena är enormt stora och dessutom kan bemannas av folk som inte alls har lokala kunskaper i fälten.

I övrigt ska alla CTR i Europa täcka top down (i.om. att EGTT_CTR togs bort och ersattes av LON_CTR).

Navigation

Up one level

Next page