Sodanaikaisesta pommikoneesta tehtyjä merkkejä sotiemme veteraanien hyväksi!

(1/1)

SotiemmeVeteraanit:
Heinäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1944 Junkers JK-254 pommikone lähti yhdessä muun pommituslentolaivue 44:n kanssa kohti Tali-Ihantalaa tavoitteena ilmatuen antaminen suomalaisille taistelijoille. Kesken tehtävän kone kuitenkin syöksyi Liperin Rauvanlahteen.

Pommikoneen hylky nostettiin järven pohjasta vuonna 2008. Sittemmin Keski-Suomen Ilmailumuseo lahjoitti museaalisesti arvottoman materiaalin Veteraanivastuu ry:lle hyödynnettäväksi sotiemme veteraanien hyväksi tehtävässä varainhankinnassa. Lentokonealumiini sulatettiin harkoiksi ja siitä taottiin Junkers-merkkejä. Aidon, uniikin pommikoneen metallista taotun Junkers-merkin voi lunastaa omaksi R-kioskilta tai verkkokaupasta http://www.veteraanit.fi hintaan 25 euroa. Jokainen merkki on yksilö, eikä toista täysin samanlaista ole.

Sotiemme veteraaneja on elossa lähes 50 000, ja heidän keski-ikänsä on 88 vuotta. Heistä yli puolet saa bruttoeläkettä alle 1000 euroa kuukaudessa. Lentokonealumiinista valmistettujen Junkers-merkkien myynnistä saadulla tuotolla tuetaan sotiemme veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä sotaleskien kotona asumista. Tuottoa käytetään mm. lääkekulujen omavastuuosuuksiin, kotiapuun, apuvälineiden hankintaan sekä kuntoutukseen ja virkistystoimintaan.

Sotiemme Veteraanit on valtakunnallisen varainhankinnan tunnus, jossa ovat mukana kaikki veteraanijärjestöt: Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto sekä Kaatuneitten Omaisten Liitto.

Navigation

Up one level