flygplaner ?

(1/1)

xfiles:
Försöker bena upp begreppet flightplan.

1.fixes. betyder detta totalt antal positioner i en flightplan dep,airways,waypoints,arr.  ?

2. routes. kan vara både radiofyrar och airways  ?

3. Hur  man skillnaden på en waypoint och en airway  ?

4. i pmgd-fmc delas airways och waypoint upp (rte/via) nån som har nån guide om detta  ?


thomashjelm:

1. En fix är en specifik punkt, en definierad plats i lufthavet.

2. Routes är airways men kan i princip också vara en sträcka mellan två punkter som går direkt.

3. En waypoint är en fix, VOR, NDB eller något annat. Det är en punkt på en plats som kan definieras på flera olika sätt. En airway är en flygled mellan två waypoints.

4. Det finns många guider men det är väldigt enkelt. Du börjar med en waypoint och från den går en airway. Airwayen går till nästa waypoint.

/T

xfiles:
ok tack

Navigation

Up one level