I backspegeln, SAAB J35J Drakensimulator

(1/1)

nauwa:
Det är nu fyra år sedan vi började bygga denna J35J Drakensimulator, och vi har kommit mycket längre än vi trodde det var möjligt. Färdig blir vi aldrig, hela tiden implementeras nya funktioner, vissa större än andra.

En tillbakablick, eller en titt i backspegeln som visas i denna film, är en av de större stegen i simulatorns utveckling.

http://www.youtube.com/watch?v=h-CI7KwbQEw&feature=feedu

nauwa:
Här är ett mycket kort klipp på första roteflygningen med bakåtvisulatorn igång. Skön känsla att se en annan kärra i backspegeln.

http://www.youtube.com/watch?v=WioXzmFcyck&feature=share

Navigation

Up one level