Muutoksia IVAO Finlandin henkilökunnassa

(1/1)

pilot0706:
Hei kaikki!

IVAO Finlandin henkilökunnassa on tapahtunut merkittäviä uudistuksia. Vanha osastonjohtajamme, Jukka Palander,
on siirtynyt pois henkilökunnasta ja hänen tilalleen on valittu Jukka Vuopala. Kiitos Jukka P:lle hänen työpanoksestaan
divisioonamme hyväksi ja onnea Jukka V:lle uuteen, vastuulliseen asemaan!
Pitkäaikainen koulutuskoordinaattori Niko Pursiainen on siirtynyt apulaisosastonjohtajan virkaan, onnea hänellekin!

Osastomme apulaiskoulutuskoordinaattori, Sami Qadri, on ylennetty koulutuskoordinaattorin virkaan ja näin ollen vastaa osastomme
koulutustoiminnasta. Sami luopui ylennyksen vuoksi lentotoimintakoordinaattorin tehtävistään, ja tämän viran on täyttänyt
Aleksi Lindén.
Tapahtumaosaston puolella on tapahtunut myös uudistuksia. Pitkään henkilökunnassa toiminut Arttu Vattulainen on luopunut tehtävistään koulutusosastossa, suuri kiitos Artulle! Tyhjänä olleeseen apulaistapahtumakoordinaattorin virkaan on valittu Leevi Lehtonen, onnea!

Lennonjohtotoiminnan koordinaattori Sami Puro on luopunut tehtävistään henkilökunnassa. Tehtävää täyttämään on valittu
apulaisosastonjohtaja Niko Pursiainen. Kiitos Samille vuosistaan IVAO Finlandin henkilökunnassa!

Syysterveisin,
IVAO Finlandin henkilökunta

Navigation

Up one level