Muutoksia radiopuhelinliikenteen sanontoihin ja ao. määräyksiin

(1/1)

Samppu:
Hei kaikki!

TraFi julkisti ennen vuodenvaihdetta 15.12.11. voimaan astuneen päivityksen ilmailumääräykseen GEN M1-8 (Ilmailun radiopuhelinliikenne) sekä ilmailuohjeeseen GEN T1-10 (Radiophelinliikenteen sanonnat). Muutosten johdosta on joitakin yleisesti ilmailun radiopuhelinliikennettä koskevia sääntöjä sekä useita ilmailun radiopuhelinliikenteen sanontoja muuteltu ja niihin tehty sekä lisäyksiä että tarkennuksia.

Kyseisten muutosten pohjalta on myös ivao.fi LJKK:ssa esitettyihin ohjeisiin, sääntöihin ja sanontoihin tehty suurilta osin tarvittavat modifikaatiot niiden tuomiseksi ajantasalle.

Muutama highlight muutoksista:

- Englanninkielisen sanonnan "LINE UP RUNWAY XX" suomennos "SIIRRY KIITOTIELLE XX"
- Sanonnalle "VACATE" vasten virallistettu suomenkielinen vastine "VAPAUTA"
- Sallittu täysistä sadoista ja tuhansista muodostuvien lentopintojen lausuminen radioliikenteessä muodossa "LENTOPINTA KOLMESATAA"
- Asetettu "WILCO" -termille suomenkielinen vastine "WILCO"
- Tarkennettu ehdollisen selvityksen muotoa ja yhtenäistetty suomenkielisiä vastineita englanninkieliseen fraseologiaan nähden. Esim. “FASTAIR 345, BEHIND LANDING DC9 ON SHORT FINAL, LINE UP RUNWAY 33 AND
WAIT BEHIND”, “FASTAIR 345, LYHYELLÄ LOPPUOSALLA OLEVAN, LASKEVAN DC9:N JÄLKEEN
SIIRRY KIITOTIELLE 33 JA ODOTA LASKEVAN JÄLKEEN”. Lisäksi vakiinnutettu termit ”LASKEVAN JÄLKEEN/BEHIND LANDING” ja ”LÄHTEVÄN JÄLKEEN/AFTER DEPARTING”

Ylläolevien lisäksi päivitetty määräys sisältää vielä paljon muitakin muutoksia, jotka lennonjohtajan tulisi itsenäisesti opiskella ennen seuraavaa kirjautumista verkkoon.

Kaikkien niiden, joilla on voimassaoleva kelpuutus lennonjohtaa verkossa missä tahansa positiossa Suomen alueella, tulisi ehdottomasti tutustua näihin muutoksiin LJKK:ssa. Olisi myös suositeltavaa lukea ao. asiakirjojen päivitetyt versiot, joihin linkit löydät alta.

GEN M1-8 Ilmailun radiopuhelinliikenne
GEN T1-10 Radiopuhelinliikenteen sanonnat

Navigation

Up one level