Debuggers

(1/1)

BigBjörne:
Hej,
Är det någon som har fått följande meddelande någon gång?
"For security purposes, this program will not run while system debuggers are active. Please remove or disable the system debugger before trying to run this program again".

Vad är det och hur gör jag för att få bort det?

Björne

Navigation

Up one level