PMDG FS9 panel mod

(1/1)

andm31:
Hejsan, jag försöker modda PMDGs fs9 panel. Jag vill ha approachpanelen som default vilket jag har lyckats med, men sedan vill jag kunna få upp EFIS-displayen (eller kallas den EICASS? Den med motordatan på) via en ikon (som finns med) men jag kan inte få den att dyka upp, någon som har en lösning?

Här är cfg-filen
// This Panel.cfg file created by FS Panel Studio panel editor utility - http://www.fspanelstudio.com
// Built Wednesday, May 16, 2012 at 07:18 FSPS Build:18222

[Window Titles]
Window00=Dummy Main View
Window01=Main Panel
Window02=Zoomed Panel
Window03=Approach Panel
Window04=Landing Panel
Window05=Overhead
Window06=CDU
Window07=Throttles
Window08=RadioStack
Window09=MCP
Window10=Gear_autobrake
Window11=Yoke
Window12=Hud
Fixed Window30=FORWARD_RIGHT
Fixed Window31=FORWARD_LEFT
Fixed Window32=LEFT
Fixed Window33=REAR_LEFT
Fixed Window34=RIGHT
Fixed Window35=REAR_RIGHT
Fixed Window36=REAR


[VIEWS]
VIEW_FORWARD_WINDOWS=MAIN_PANEL,20,21,22,23,24,25,26,27,collective_panel,overhead_panel

VIEW_FORWARD_DIR=3.500, 0.000, 0.000

VIEW_FORWARD_RIGHT_WINDOWS=30
VIEW_FORWARD_RIGHT_DIR=1.700, 0.000, 45.000

VIEW_RIGHT_WINDOWS=34
VIEW_RIGHT_DIR=2.400, 0.000, 90.000

VIEW_REAR_RIGHT_WINDOWS=35

VIEW_REAR_WINDOWS=36

VIEW_REAR_LEFT_WINDOWS=33

VIEW_LEFT_WINDOWS=32
VIEW_LEFT_DIR=2.600, 0.000, 270.000

VIEW_FORWARD_LEFT_WINDOWS=31
VIEW_FORWARD_LEFT_DIR=2.700, 0.000, 315.000

VIEW_DOWN_WINDOWS=37
VIEW_DOWN_DIR=11.000, 0.000, 0.000//--------------------------------------------------------
[Window00]
file=..\panel\main.bmp
file_1024=..\panel\main.bmp
size_mm=1280,10
position=1
visible=1
ident=MAIN_PANEL
nomenu=1

gauge00=PMDG_737NG_Main!SoundProcessor,  0,0
gauge01=PMDG_737NG_Main!SimLibUpdater,  0,0
gauge02=PMDG_737NG_Main!PanelSwitcher,  0,0,1,1,YES
gauge03=PMDG_737NG_Main!AFS,  0,0
gauge04=PMDG_737NG_Main!FMS,  0,0,0
gauge05=PMDG_ACS!AutoThrottle,  0,0
gauge06=PMDG_ACS!AutoPilot,  0,0
gauge07=PMDG_737NG_Main!TrafficInfo,  0,0


//--------------------------------------------------------
[Window01]
file=737NG_Main_Background_1280.bmp
file_1024=737NG_Main_Background_1280.bmp
size_mm=1280,960
position=7
visible=0
ident=20
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000

gauge00=PMDG_737NG_Main!MainBackLight,  0,0,1280,960,MAIN
gauge01=PMDG_737NG_Main!GearLever,  1198,635,83,223
gauge02=PMDG_737NG_Main!EFISDisplay,  50,670,250,250,PFD 1
gauge03=PMDG_737NG_Main!EFISDisplay,  388,670,250,250,ND 1
gauge04=PMDG_737NG_Main!EFISDisplay,  900,670,250,250,EICAS 1
gauge05=PMDG_737NG_Main!EFIS,  369,398,181,113
gauge06=PMDG_737NG_Main!GearLights,  1199,554,78,80
gauge07=PMDG_737NG_Main!FlapsDial,  1114,549,71,74
gauge08=PMDG_737NG_Main!FlapsLights,  1106,625,88,19
gauge09=PMDG_737NG_Main!FlapsReliefLight,  1126,526,39,16
gauge10=PMDG_737NG_Main!MCP,  550,383,730,130,MAIN
gauge11=PMDG_737NG_Main!N1_Set,  881,544,35,31
gauge12=PMDG_737NG_Main!SpdRef,  971,545,35,31
gauge13=PMDG_737NG_Main!FuelFlow,  899,597,65,60
gauge14=PMDG_737NG_Main!AutoBrakes,  1015,  551 ,99,74
gauge15=PMDG_737NG_Main!DSP,  268,558,170,86
gauge16=PMDG_737NG_Main!TestPanel,  478,548,128,98
gauge17=PMDG_737NG_Main!MasterCaution,  140,431,216,66
gauge18=PMDG_737NG_Main!FireWarning,  89,431,50,66
gauge19=PMDG_737NG_Main!SbyADI,  683,563,166,122
gauge20=PMDG_737NG_Main!SbyAltimeter,  683,685,166,122
gauge21=PMDG_737NG_Main!SbyRMI,  683,807,166,153
gauge22=PMDG_737NG_Main!Whiskey,  1019,66,48,31
gauge23=PMDG_737NG_Main!MFD,  966,596,50,45
gauge24=PMDG_737NG_Main!PanelSwitcher,  41,617,221,24
gauge25=PMDG_737NG_Main!AutoBrakesDisarm,  1052,531,41,15//--------------------------------------------------------
[Window02]
file=737NG_Zoom_Background_1280.bmp
file_1024=737NG_Zoom_Background_1280.bmp
size_mm=1280,960
position=7
visible=0
ident=21
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000

gauge00=PMDG_737NG_Main!ZoomBackLight,  0,0,1280,960,ZOOM
gauge01=PMDG_737NG_Main!EFISDisplay,  36,553,350,350,PFD ZOOM
gauge02=PMDG_737NG_Main!EFISDisplay,  425,553,350,350,ND ZOOM
gauge03=PMDG_737NG_Main!EFISDisplay,  813,553,350,350,EICAS ZOOM
gauge04=PMDG_737NG_Main!EFIS,  369,398,181,113
gauge05=PMDG_737NG_Main!MCP,  550,383,730,130,ZOOM
gauge06=PMDG_737NG_Main!GearLever,  1198,743,83,223
gauge07=PMDG_737NG_Main!GearLights,  1199,662,78,80,ZOOM
gauge08=PMDG_737NG_Main!MasterCaution,  140,431,216,66
gauge09=PMDG_737NG_Main!FireWarning,  89,431,50,66
gauge10=PMDG_737NG_Main!Whiskey,  1020,65,48,31
gauge11=PMDG_737NG_Main!PanelSwitcher,  138,921,210,27
gauge12=PMDG_737NG_Main!FlapsDial,  1203,552,71,74,ZOOM
gauge13=PMDG_737NG_Main!FlapsLights,  1197,630,88,19,ZOOM
gauge14=PMDG_737NG_Main!FlapsReliefLight,  1215,  531 ,39,16


//--------------------------------------------------------
[Window03]
file=737NG_Approach_Background_1280.bmp
file_1024=737NG_Approach_Background_1280.bmp
size_mm=1280,960
position=7
visible=1
ident=22

gauge00=PMDG_737NG_Main!ApprBackLight,  0,0,1280,960,APPROACH
gauge01=PMDG_737NG_Main!EFISDisplay,  481,653,288,288,PFD APP
gauge02=PMDG_737NG_Main!EFISDisplay,  878,653,288,288,ND APP
gauge03=PMDG_737NG_Main!EFIS,  894,332,213,131
gauge04=PMDG_737NG_Main!MCP,  1109,315,861,154,APP
gauge05=PMDG_737NG_Main!DSP,  738,523,194,99
gauge06=PMDG_737NG_Main!TestPanel,  981,512,149,114
gauge07=PMDG_737NG_Main!MasterCaution,  638,368,236,72
gauge08=PMDG_737NG_Main!FireWarning,  582,368,55,72
gauge09=PMDG_737NG_Main!PanelSwitcher,  473,593,256,26
gauge10=PMDG_737NG_Main!Chronometer,  304,662,120,121
gauge11=SimIcons!Collective Icon,  375,592,25,25
gauge12=SimIcons!Overhead Icon,  349,592,25,25
gauge13=SimIcons!GPS Icon,  402,592,25,25//--------------------------------------------------------
[Window04]
file=737NG_Landing_Background_1280.bmp
file_1024=737NG_Landing_Background_1280.bmp
size_mm=1280,960
position=7
visible=0
ident=23

gauge00=PMDG_737NG_Main!LandBackLight,  0,0,1280,960,LANDING
gauge01=PMDG_737NG_Main!EFIS,  993,751,288,178
gauge02=PMDG_737NG_Main!FireWarning,  561,821,76,90
gauge03=PMDG_737NG_Main!MasterCaution,  637,821,306,91
gauge04=PMDG_737NG_Main!PanelSwitcher,  0,936,210,27


//--------------------------------------------------------
[Window05]
file=737NG_Overhead_Background_1280.bmp
file_1024=737NG_Overhead_Background_1280.bmp
size_mm=1280,960
position=4
visible=0
ident=24

gauge00=PMDG_737NG_Main!OverBackLight,  0,0,1280,960,OVERHEAD
gauge01=PMDG_737NG_OHD_Flight_Controls!PMDG_737NG_OHD_Flight_Controls,  48,8,288,359
gauge02=PMDG_737NG_OHD_NAV_SOURCE!PMDG_737NG_OHD_NAV_SOURCE,  75,366,268,210
gauge03=PMDG_737NG_OHD_FUEL!PMDG_737NG_OHD_FUEL,  103,575,244,298
gauge04=PMDG_737NG_OHD_LIGHTS_LEFT!PMDG_737NG_OHD_LIGHTS_LEFT,  170,873,185,87
gauge05=PMDG_737NG_Overhead!ElectricalSystem,  338,350,248,434
gauge06=PMDG_737NG_OHD_APU!PMDG_737NG_OHD_APU,  355,784,231,176
gauge07=PMDG_737NG_OHD_ENGINE_STARTERS!PMDG_737NG_OHD_ENGINE_STARTERS,  586,880,231,80
gauge08=PMDG_737NG_OHD_PAX_SIGNS!PMDG_737NG_OHD_PAX_SIGNS,  586,437,128,443
gauge09=PMDG_737NG_Overhead!ExternalLights,  817,880,311,80
gauge10=PMDG_737NG_OHD_HYDRAULIC!PMDG_737NG_OHD_HYDRAULIC,  723,396,246,102
gauge11=PMDG_737NG_OHD_PNEUMATIC!PMDG_737NG_OHD_PNEUMATIC,  971,46,284,589
gauge12=PMDG_737NG_OHD_WS_HEAT!PMDG_737NG_OHD_WS_HEAT,  723,11,260,133
gauge13=PMDG_737NG_OHD_PROBE_HEAT!PMDG_737NG_OHD_PROBE_HEAT,  723,144,248,140
gauge14=PMDG_737NG_OHD_ENG_AI!PMDG_737NG_OHD_ENG_AI,  723,  284 ,248,112
gauge15=PMDG_737NG_OHD_PRESSURIZATION!PMDG_737NG_OHD_PRESSURIZATION,  714,636,480,244
gauge16=PMDG_737NG_OHD_VOICE_REC!PMDG_737NG_OHD_VOICE_REC,  724,498,248,137
gauge17=PMDG_737NG_OHD_ELECTRICAL_DISP!PMDG_737NG_OHD_ELECTRICAL_DISP,  336,81,248,269
gauge18=PMDG_737NG_Overhead!PanelLights,  582,293,140,148
gauge19=PMDG_737NG_Main!PanelSwitcher,  1022,13,210,27


//--------------------------------------------------------
[Window06]
file=737NGFMC.bmp
file_1024=737NGFMC.bmp
size_mm=400,600
position=8
visible=0
ident=25
zorder=1
window_size= 0.313,80.000
window_pos= 0.000, 0.000

gauge00=PMDG_737NG_Main!CDU,  0,0,400,600,L


//--------------------------------------------------------
[Window07]
file=737NG_Center_Background_1280.bmp
file_1024=737NG_Center_Background_1280.bmp
Background_color=0,0,0
size_mm=480,720
position=2
visible=0
ident=26
zorder=3
window_size= 0.375,96.000
window_pos= 0.630, 0.250

gauge00=PMDG_737NG_Main!ThrottleBackLight,  0,0,480,720,THROTTLE
gauge01=PMDG_737NG_THR_CENTER_CONSOLE!PMDG_737NG_THR_CENTER_CONSOLE,  8,8,443,591
gauge02=PMDG_737NG_THR_Fire_Controls!PMDG_737NG_THR_Fire_Controls,  8,612,461,108


//--------------------------------------------------------
[Window08]
file=737NG_RADIO_BACKGROUND.bmp
file_1024=737NG_RADIO_BACKGROUND.bmp
Background_color=0,0,0
size_mm=625,600
position=1
visible=0
ident=27
zorder=2

gauge00=PMDG_737NG_Main!RadioStack,  0,0,625,600


//--------------------------------------------------------
[Window09]
Background_color=0,0,0
size_mm=400,250
window_size_ratio=1.000 
position=0
visible=0
ident=gps_panel
zorder=4
render_3d_window=0
window_size= 0.570, 0.140
window_pos= 0.435, 0.500


gauge00=PMDG_737NG_Main!MCP,  1,0,367,217


//--------------------------------------------------------
[Window10]
Background_color=0,0,0
size_mm=500,350
window_size_ratio=1.000 
position=0
visible=0
ident=overhead_panel
zorder=5
position=1
render_3d_window=0
window_size= 0.500, 0.500


gauge00=PMDG_737NG_Main!GearLever,  112,8,83,223
gauge01=PMDG_737NG_Main!AutoBrakes,  204,158,99,74
gauge02=PMDG_737NG_Main!AutoBrakesDisarm,  241,138,41,15
gauge03=PMDG_737NG_Main!GearLights,  204,8,78,80//--------------------------------------------------------
//--------------------------------------------------------
[Window11]
Background_color=0,0,0
size_mm=400,250
window_size_ratio=1.000 
position=8
visible=1
zorder=8
ident=22
//ident=collective_panel
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000

gauge00=JetYoke72!JetYoke,  116,180,185,170//--------------------------------------------------------
[Window12]
Background_color=0,0,0
size_mm=400,250
window_size_ratio=1.000 
position=8
visible=0
zorder=9
ident=collective_panel
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000


gauge04=jg_hgsa!jg_hgs,90, -8,200,160//--------------------------------------------------------
[Fixed Window30]
file=737NG_RF.bmp
position=7
visible=0
ident=30
render_3d_window=1
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000//--------------------------------------------------------
[Fixed Window31]
file=737NG_LF.bmp
position=7
visible=0
ident=31
render_3d_window=1
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000//--------------------------------------------------------
[Fixed Window32]
file=737NG_LS.bmp
position=7
visible=0
ident=32
render_3d_window=1
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000//--------------------------------------------------------
[Fixed Window33]
file=737NG_LB.bmp
position=7
visible=0
ident=33
render_3d_window=1
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000//--------------------------------------------------------
[Fixed Window34]
file=737NG_RS.bmp
position=7
visible=0
ident=34
render_3d_window=1
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000//--------------------------------------------------------
[Fixed Window35]
file=737NG_RB.bmp
position=7
visible=0
ident=35
render_3d_window=1
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000//--------------------------------------------------------
[Fixed Window36]
file=737NG_BB.bmp
position=7
visible=0
ident=36
render_3d_window=1
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000
[Color]
Day=255,255,255
Night=117,88,36
Luminous=255,255,255

[Default View]
X=0
Y=0
SIZE_X=8191
SIZE_Y=2740

kapten_joel:
Coolt har Du någon bild på detta?


M.v.h.


//Joel

andm31:
Jag har inte lyckats få popuperna att fungera tyvärr, jag begriper inte vad jag gör fel, men jag har lagt till en moving yoke och HUD


Vanlig view, jag har gjort så att moving yoke gauget är kopplat till den här panelen så går man till någon annan så syns den inte, bra när man öppnar overheaden.


Här har vi hjulen och autobrake och MCP:n.


Sista med HUDen.

kapten_joel:
Coolt!, rör sig yoken när man styr?

Undrar också om man kan görta så att man kan ändra EFIS knapparna i FS9?

Finns det någon mod?M.v.h.

//Joel

andm31:
Japp yoken rör på sig

Navigation

Up one level