CAT lll flaps ?

(1/1)

xfiles:
Är flap-inställningen i en CAT-III landning automatisk,halvautomatisk eller manuell ?

Johan Grauers:
Flaps har inget med din ILS-kategori att göra, med andra ord manuell.

xfiles:
en autolandning utförs då som om landningen skulle vara rent manuell när det gäller flapsen ?

Johan Grauers:
Ja, flapsen går såvitt jag vet inte ens att styra med automatik.

Navigation

Up one level