ILS categories

(1/1)

butthead:
I Navigraphs kartor för ILS i listan för minimas finns för Arlanda 01R: CAT3(b)=available, Cat II=RA99, ILS=340, LOC+DME+NDB=500

Är verkligen ILS en egen kategori? ILS kategorierna är väl Cat3b, Cat2, LOC+DME+NDB, (och möjligen Cat1 istället för ILS).
Borde det inte stå Cat I istället för ILS?

Vilken man väljer beror ju på RVR. Är det något skillnad på hur man hanterar approachen mellan CatI, Cat II och CatIII, förutom att man ställer in olika minimas?

Johan Grauers:
Från flygledarperspektiv är det skillnad då man måste skydda ett större område vid CAT II och III. Det finns en del skillnad för piltoerna också men jag lämnar detaljerna där till någon som ahr bättre koll än jag.

Exakt varför terminologin ser ut som den gör vet jag inte men det verkar vara genomgående.

jeppesen använder ILS för en karta och CAT II/III ILS för den med lägre minima.

LFV listar under kartan ILS or LOC, CAT I och CAT II.

Navigation

Up one level