Problem med progressiv taxi

(1/1)

caroline123:
Hej.

När jag har direct X vald i FSX fungerar progessiv taxi men däremot försvinner alla byggnader på flygplatserna på nätterna. Om jag väljer bort direct X i Option-menyn syns  allstå inte terminalbyggnaderna men progessiv taxi. Någon som känner till detta problem och vad kan man göra åt det.?
Kjell

Navigation

Up one level