Kysymys työehtosopimuksen irtisanomisajoista

(1/6) > >>

kartano:
Tere,

Tämmöstä löysin finlexistä:

Quote

Yleiset irtisanomisajat

Jollei muusta sovita, työnantajan noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:

1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden;

2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta;

3) kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta;

4) neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta;

5) kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Tuossa todetaan, että jollei muusta sovita ja mun entisellä työpaikalla on juuri näin tehty eli sovittu toisin. Ja niin päin, että esim. kuuden kuukauden irtisanomisajan saa vasta 15 vuoden työsuhteen jälkeen. Tuolla on nyt vaan hirmuisen vahva huhu meneillään siitä, että tessissä ei olisi mahdollisuutta sopia lakia huonommista irtisanomisajoista.

Mulla ei ole mitään käsitystä voiko näin olla, enkä ihan heti googlettamalla löytänyt mitään vahvistusta tälle väitteelle.

Oisko kellään täällä tietoa miten asian laita on, vai onko kyseessä vain urbaani legenda?

-m

hynkel:
Quote

Tuossa todetaan, että jollei muusta sovita ja mun entisellä työpaikalla on juuri näin tehty eli sovittu toisin. Ja niin päin, että esim. kuuden kuukauden irtisanomisajan saa vasta 15 vuoden työsuhteen jälkeen. Tuolla on nyt vaan hirmuisen vahva huhu meneillään siitä, että tessissä ei olisi mahdollisuutta sopia lakia huonommista irtisanomisajoista.

Mulla ei ole mitään käsitystä voiko näin olla, enkä ihan heti googlettamalla löytänyt mitään vahvistusta tälle väitteelle.

Oisko kellään täällä tietoa miten asian laita on, vai onko kyseessä vain urbaani legenda?


Perusvaatimus työsopimuslain säännösten pakottavuudesta esitetään 13:6 §:ssä: "Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle tämän lain mukaan tulevia oikeuksia ja etuja, on mitätön, ellei tästä laista johdu muuta.". Tästä voidaan poiketa työehtosopimuksella rajatusti, kuten saman luvun 7 §:ssä on säädetty.

Quote

7 §
Poikkeaminen työehtosopimuksella

Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on 6 §:ssä säädetystä poiketen oikeus sopia siitä, mitä 1 luvun 5 §:ssä (työsuhteen kestosta riippuvat työsuhde-etuudet), 2 luvun 5 §:ssä (työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikatyöntekijälle), 11 §:ssä (sairausajan palkka) ja 13 §:ssä (palkanmaksuaika ja -kausi), 5 luvun 3 §:ssä (ennakkoselvitys ja työntekijän kuuleminen), 4 §:ssä (lomautusilmoitus) ja 7 §:n 2 momentissa (työnantajan oikeus vähentää lomautusilmoitusajan palkka irtisanomisajan palkasta), 6 luvun 6 §:ssä (työntekijän takaisin ottaminen) sekä 9 luvussa (työsopimuksen päättämismenettely) säädetään. Mainittujen yhdistysten välisellä työehtosopimuksella saadaan myös sopia 5 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetun lomauttamisen perusteista, ei kuitenkaan pidentää 1 momentin 2 kohdassa mainittua lomautuksen enimmäisaikaa ja rajoittaa 7 luvun 4 §:ssä säädetyn työn tarjoamisvelvollisuuden alueellista laajuutta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja työehtosopimuksen määräyksiä työnantaja saa soveltaa niidenkin työntekijöiden työsuhteissa, jotka eivät ole sidottuja työehtosopimukseen, mutta joiden työsuhteissa työnantajan on työehtosopimuslain mukaan noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä. Jos työsopimuksessa on niin sovittu, saadaan työehtosopimuksen mainittuja määräyksiä noudattaa työehtosopimuksen lakkaamisen jälkeen uuden työehtosopimuksen voimaantuloon saakka niissä työsuhteissa, joissa määräyksiä saataisiin soveltaa, jos työehtosopimus olisi edelleen voimassa.

Mitä tässä pykälässä säädetään työnantajien valtakunnallisesta yhdistyksestä, sovelletaan vastaavasti valtion neuvotteluviranomaiseen ja muuhun valtion sopimusviranomaiseen, kunnalliseen työmarkkinalaitokseen, evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskuntaan ja ortodoksiseen kirkkokuntaan sekä Ahvenanmaan maakunnan maakuntahallitukseen ja Ahvenanmaan maakunnan kunnalliseen sopimusvaltuuskuntaan.

Onhan kyse nimenomaan työsuhteesta, eikä esimerkiksi virkasuhteesta? Minkä alan TES:stä on kyse?

kartano:
Ihan tavan työsuhteesta on kyse ja Finnairin teknisten TES antaa nuo työntekijän kannalta huonommat irtisanomisajat.

-m

svirkkul:
Omassa liitossa on tällaisia juttuja varten palkattu juristi joka tuntee oikeasti tessin ja muut pykälät. Eli jos sellainen löytyy niin kannatta kilauttaa kaverille niin saat vastinetta jäsenmaksuille.

hynkel:
Quote

Ihan tavan työsuhteesta on kyse ja Finnairin teknisten TES antaa nuo työntekijän kannalta huonommat irtisanomisajat.

Onko tuo nyt joku muu TES, kuin se IAU:n yleinen lentoliikenteen palveluita koskeva (jossa Finnairin tekniikan työt on ainakin vielä huomioitu)? Koska sen sivulla 120 (PDF, tai 118, jos sivun kulmasta katsoo) on 12 v -> 6 kk. Nopean selaamisen perusteella yleiset irtisanomisajat ovat olleet laissa tuossa nykyisessä muodossaan vähintään 1.6.2001 alkaen, kun nykyinen työsopimuslaki on tullut voimaan.

edit: jaa, kyse on kai nyt siis toimihenkilöiden sopimuksesta. Tuota en olekaan koskaan tainnut lukea, ja latauslinkki ei toisaalta ainakaan tällä hetkellä näytä toimivan. oma veikkaus on, että tuo on joku muinaisjäänne, joka on unohtunut päivittää TESiin joskus, kun työsopimuslaki on (ajat sitten) muuttunut.

Navigation

Up one level

Next page