Keskustelua liikenteestä

<< < (1141/3034) > >>

hynkel:
Quote

Ja polkupyörällä ajavalle, jos suojatiellä on pyörätien jatke...
Tässä siis minun roposeni vielä "viilauskolehtiin". 
 


Ei nyt ihan näinkään.

Henkka:
Eikö? No kaiva noi pykälät esiin, niin saadaan tästäkin juttua liikkeelle...

hynkel:
Quote

Eikö? No kaiva noi pykälät esiin, niin saadaan tästäkin juttua liikkeelle...


Tämä nyt ei liity suojatiehen mitenkään. Alla olevan lainauksen lisäksi on toinen tilanne: kärkikolmio. Eli jos tuut kolmion takaa ja edestä menee pyörätie poikittain, niin siinä kulkevaa pyörää on väistettävä. Jos pyörätie ylittää ajoradan suoraa, vaikka suojatietä, siinä on kieltämättä pyörätien jatke, mutta jos auto menee suoraa (ja kolmiota ei ole), niin ei pyörää tarvitse väistää.


TLL

14 §
Väistämisvelvollisuus

Risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Hänen on väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta lähestyvää ajoneuvoa.

Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Samoin on kuljettajan, joka muualla kuin risteyksessä, aikoo poistua ajoradalta tai muuten ylittää sen, väistettävä tien reunaa käyttävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Vasemmalle kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä.

Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai moottorikelkkailureitiltä. (5.5.2006/343)

Polkupyöräilijän tai mopoilijan on kuitenkin, jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu, tullessaan pyörätieltä ajoradalle väistettävä muuta liikennettä. (7.5.1997/414)

Raitiovaunulle on tienkäyttäjän risteyksessä, 1 ja 2 momentin säännöksistä huolimatta, annettava esteetön kulku.

Henkka:
Ok, jos asia on noin kokonaisuudessaan näin yksiselitteisesti ilmaistu.
Minulla oli kyllä erilainen mielikuva asiasta.

Aaltonen:
Quote

Öö... tuota, jalankulkijalle, joka on astumassa suojatielle, pitää antaa tietä, aina. lähde: tll
(samoin myös mm. polkupyörän taluttajalle)

TLL 2 luvun 32 §:n 1 mom:


Yes Sir. I Know that.
But the Rouva astui suoraan alle. Hidastamatta suoraan keskikorokkeelta auton eteen. 40 rajotusalueella. Autoilija joutui vetämään tosissaan jarrut kiinni. Ja tämän auton takana ollut auto myös. Minä en olisi uskaltanut.

Navigation

Up one level

Next page

Previous page