Keskustelua liikenteestä

<< < (1141/3033) > >>

hynkel:
Quote

Eikö? No kaiva noi pykälät esiin, niin saadaan tästäkin juttua liikkeelle...


Tämä nyt ei liity suojatiehen mitenkään. Alla olevan lainauksen lisäksi on toinen tilanne: kärkikolmio. Eli jos tuut kolmion takaa ja edestä menee pyörätie poikittain, niin siinä kulkevaa pyörää on väistettävä. Jos pyörätie ylittää ajoradan suoraa, vaikka suojatietä, siinä on kieltämättä pyörätien jatke, mutta jos auto menee suoraa (ja kolmiota ei ole), niin ei pyörää tarvitse väistää.


TLL

14 §
Väistämisvelvollisuus

Risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Hänen on väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta lähestyvää ajoneuvoa.

Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Samoin on kuljettajan, joka muualla kuin risteyksessä, aikoo poistua ajoradalta tai muuten ylittää sen, väistettävä tien reunaa käyttävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Vasemmalle kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä.

Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai moottorikelkkailureitiltä. (5.5.2006/343)

Polkupyöräilijän tai mopoilijan on kuitenkin, jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu, tullessaan pyörätieltä ajoradalle väistettävä muuta liikennettä. (7.5.1997/414)

Raitiovaunulle on tienkäyttäjän risteyksessä, 1 ja 2 momentin säännöksistä huolimatta, annettava esteetön kulku.

Henkka:
Ok, jos asia on noin kokonaisuudessaan näin yksiselitteisesti ilmaistu.
Minulla oli kyllä erilainen mielikuva asiasta.

Aaltonen:
Quote

Öö... tuota, jalankulkijalle, joka on astumassa suojatielle, pitää antaa tietä, aina. lähde: tll
(samoin myös mm. polkupyörän taluttajalle)

TLL 2 luvun 32 §:n 1 mom:


Yes Sir. I Know that.
But the Rouva astui suoraan alle. Hidastamatta suoraan keskikorokkeelta auton eteen. 40 rajotusalueella. Autoilija joutui vetämään tosissaan jarrut kiinni. Ja tämän auton takana ollut auto myös. Minä en olisi uskaltanut.

hynkel:
Quote

Yes Sir. I Know that.
But the Rouva astui suoraan alle. Hidastamatta suoraan keskikorokkeelta auton eteen. 40 rajotusalueella. Autoilija joutui vetämään tosissaan jarrut kiinni. Ja tämän auton takana ollut auto myös. Minä en olisi uskaltanut.


Quote

Meinaa siinä kohtaa ei autoilijalla ole velvollisuutta väistää.

Velvollisuus autoilijalla on väistää siinä kohdassa. Oli aivan oikein, että rouva antoi huutia, kun autoilija rikkoi lakia käyttämällä liian suurta tilannenopeutta. "Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä.".

Quote

Minä kerran erehdyin yhdelle vanhemmalle Rouvalle sanoa, että "keskikorokeelta menit sitten suoraan auton eteen, vaikka kääntyvä ajoneuvoa ei ole"

Niin? Jos rouva liikkui jalkaisin ja siinä oli suojatie, niin rouvalla on oikeus mennä suoraa auton eteen, riippumatta kääntyilemisestä. Vastavasti autolla on velvollisuus pysähtyä tai hiljentää riittävästi nopeutta.
"Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille." Tähän ei liity MITÄÄN poikkeuksia. Jos on suojatie, niin tilaa on AINA annettava jalankulkijalle.

TLL ei myöskään sano, että suojatietä ylittävän on noudatettava erityistä (tai mitään muutakaan) varovaisuutta. Kyllä minäkin aika suruttaa kävelen eteen, tosin sillä varauksella, että tiedän ehtiväni pois alta (joko tien ylitse tai sitten hyppäämään takaisin), jos autoilija ryssii.

Aaltonen:
Yes Sir, you're right 
Tilannenopeus, havaintojen laiminlyönti sun muuta. Mutta tuskin se autoilija oletti sen Rouvan ryntäävän sillä tavalla sinne tielle. Varomatta tippaakaan. Eli Rouvallakin olisi ollut varovaisuutta noudattaen velvollisuus väistää. Nyt hän aiheutti muille tielläliikkujille vaaraa. Ja nyt aiheutti tämän auton takana tulleelle autolle esimerkiksi. 

Aletaanko vääntämään tosissaan Mennään vaan bupiin ja otetaan parit ölvit ja sitten aletaan puhua liikenteestä. 

Navigation

Up one level

Next page

Previous page