Keskustelua liikenteestä

<< < (1209/3034) > >>

Hedu:
Tässä lyhyesti... näitä ajokorttijuttuja
Ensin ajokortin haltuunotosta ja väliaikaisesta peruuttamisesta
Quote

TLL 76 § (20.12.2002/1199)
Perusteet väliaikaiseen ajokieltoon määräämiselle
Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin haltuunsa:
Tässä on sitten nämä rattijuopumukset ja vakavat piittaamattomuudet, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset jne.
Quote

Rajavartiomies voi rajatarkastustehtävän yhteydessä määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin haltuunsa:
Sama pykälä edelleen, mutta oikeudet hieman rajattu ja koskee rattijuopumuksia.
Quote

TLL 76 a § (15.7.2005/587)
Rajavartiolaitoksen määräämän ajokieltoasian siirtäminen poliisille
Rajavartiolaitoksen on siirrettävä väliaikaisen ajokiellon määräämistä koskeva asia ajokiellon määräämisen jälkeen viipymättä poliisin käsiteltäväksi.


Mitä taas tulee noihin töihin, tehtäviin ja oikeuksiin...
Quote

TLL 97 § (6.11.1992/989)
Muut liikenteen valvojat
Liikenneministeriön liikennettä valvomaan määräämällä virkamiehellä on virkatehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93–96 §:n mukaan.

Tielaitoksen ajoneuvojen mittoja, massoja ja kuormituksia valvomaan määräämällä virkamiehellä on näissä virkatehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93, 94 ja 96 §:n mukaan. Sama toimivalta on tulli- ja rajavartiomiehellä liikenteen valvontaan liittyvässä virkatehtävässään.

Nämä 93, 94 ja 96§:t ovat näitä normaaleja auton kuntoon ja kuormaukseen liittyviä juttuja joita tulee vastaan rajanylityspaikoilla. Eiköhän sitä tullilla töitä riitä ilman erityistä liikenteenvalvontaa tekemättä
Quote

TLL 93 §
Ajoneuvon pysäyttäminen ja tarkastus
Ajoneuvo on poliisimiehen antamasta merkistä pysäytettävä.

Kuljettaja on velvollinen noudattamaan poliisimiehen ajoneuvon kunnon, varusteiden ja kuormituksen tarkastamiseksi antamia määräyksiä sekä sallimaan ajoneuvon liikennekelpoisuuden tarkastamisen.

TLL 94 §
Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus
Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle ajokortti, todistus ajoneuvon rekisteröinnistä ja muu asiakirja, jonka mukana pitämiseen hän on velvollinen. (2.3.2007/236)

TLL 96 § (11.12.2002/1091)
Ajoneuvon käytön estäminen
Ajoneuvolaissa säädetään ajoneuvon käytön estämisestä ja ajoneuvon määräämisestä katsastettavaksi.

Jos ajoneuvo on kuormattu säännösten vastaisesti, poliisimies voi määrätä ylikuorman purettavaksi, virheellisen kuormauksen korjattavaksi tai tarvittaessa estää ajon jatkamisen. Poliisimies voi estää ajon jatkamisen ajoneuvolla, jossa on enemmän kuin sallittu määrä henkilöitä.
Sitten tämä pesiaali, joka antaa oikeuksia muuhun toimintaa liikenteessä kun valo ei vilku ja ääni ei kuulu...
Quote

TLL 48 §
Poikkeussäännökset
Poliisimiehellä, tullimiehellä ja rajavartiomiehellä on tarkkailutehtävässä, poliisimiehellä ja tullimiehellä teknisen tarkkailun tehtävässä ja poliisimiehellä peitetoimintatehtävässä ja valeostotehtävässä toimiessaan erityistä varovaisuutta noudattaen sama oikeus kuin säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antavan poliisiauton kuljettajalla poiketa tämän lain säännöksistä. (15.7.2005/527)

ikonen:
Quote

Vaikka eivät paikan päällä saisikaan viedä (en tiedä, saako), niin voit olla varma, että poliisi vie sitten jälkikäteen...

Eipä sitä tässä tapauksessa ole kukaan vielä vienyt  Ja siis tämä ei tapaus ei siis sattunut minulle, vaan kaverille. Itse istuin vain pelkääjän paikalla.

Aaltonen:
Kovasti on nuorisolla pokkaa matkustaa pummilla. Meinaa junan puskurilla........ Uskomatonta rohkeutta. Siinä ei meinaa toivoa ole, jos sieltä lipee.....

tornadof36:
Quote

Eipä sitä tässä tapauksessa ole kukaan vielä vienyt  Ja siis tämä ei tapaus ei siis sattunut minulle, vaan kaverille. Itse istuin vain pelkääjän paikalla.


Pelkäsitkö enemmän henkesi vai kaverisi ajokortin vuoksi?

-jukka

ikonen:
Quote

Pelkäsitkö enemmän henkesi vai kaverisi ajokortin vuoksi?
-jukka

Keskityin vain nestetasapainon huolelliseen ylläpitoon 

Navigation

Up one level

Next page

Previous page