Keskustelua liikenteestä

<< < (1953/3033) > >>

Mikko86:
Kaikki tavaraliikenteen autot, joissa on keltaset rekisterikilven reunukset sais mun puolesta kulkea dösäkaistalla siinä missä muutkin taksit ja isommat henkilökuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot.

jari58:
Quote

Kaikki tavaraliikenteen autot, joissa on keltaset rekisterikilven reunukset sais mun puolesta kulkea dösäkaistalla siinä missä muutkin taksit ja isommat henkilökuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot.

Keltaiset reunukset tarkoittavat siis sitä, että ko. ajoneuvolla on liikennelupa. Sinä ja minä tiedämme molemmat sen. Ajan itse pakulla jossa ei ole keltaista reunusta (vaikka sellainenkin firmasta löytyy) mutta silti ajan ammattimaista ajoa. 

Joona:
Quote

Kaikki tavaraliikenteen autot, joissa on keltaset rekisterikilven reunukset sais mun puolesta kulkea dösäkaistalla siinä missä muutkin taksit ja isommat henkilökuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot.


Meinasin itse kanssa kommentoida samaa, että nälkäraamein varustetut autot, eli nimenomaan ne keltaiset reunukset kilvissä. Nälkäraamein varustettu auto on luvanvaraisessa liikenteessä ts. sille on liikennelupa. Tällä tavoin kaikki luvanvarainen liikenne voidaan ohjata bussikaistoille ja tietysti 24h ajan. Sujuvoittaa liikennettä ja jakeluautonkuljettajien työpäivää.

petikko:
Paras ratkaisu olisi lopettaa bussikaistat kehä I sisäpuolella kokonaan ja tehdä niistä kevyenliikenteen väyliä.

Joona:
Quote

Keltaiset reunukset tarkoittavat siis sitä, että ko. ajoneuvolla on liikennelupa. Sinä ja minä tiedämme molemmat sen. Ajan itse pakulla jossa ei ole keltaista reunusta (vaikka sellainenkin firmasta löytyy) mutta silti ajan ammattimaista ajoa. 


Mitä ajoa ajat?

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21.7.2006/693

7 §

Quote

Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne

Lupaa ei tarvita suoritettaessa:

1) tavaran kuljetusta ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin sallittu kokonaismassa on enintään 2 000 kiloa;

2) tavaran kuljetusta opetusministeriön koulutuksen järjestämisluvan haltijan kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä;

3) elinkeinotoiminnan yhteydessä siihen tavanomaisesti liittyvää tavaran kuljetusta elinkeinonharjoittajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla;

4) työurakoiden tai muiden sopimuksen kohteena olevien työkokonaisuuksien yhteyteen kuuluvaa tavaran kuljetusta urakoitsijan tai muun suoritusvelvollisen hallinnassa olevalla ajoneuvolla, jos tiellä suoritetun kuljetuksen kuljetuskustannusten osuus on enintään 30 prosenttia urakasta tai työkokonaisuudesta;

5) maa-, metsä-, eläin- tai kalatalouden kuljetusta näiden alojen elinkeinonharjoittajan hallinnassa olevalla liikennetraktorilla 50 kilometrin etäisyydelle elinkeinonharjoittajan maa- ja metsätilasta taikka eläin- tai kalatalouden harjoittamispaikasta sekä koko tämän sijaintikunnan alueella;

6) kotihoidon palveluun liittyvää kuljetusta tämän alan elinkeinonharjoittajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla yhden kunnan alueella;

7) tien ja kadun hoitoon liittyvän maa-aineksen, veden, suolan tai muun vastaavan aineen levittämistä tielle tai kadulle;

konsernin tai siihen verrattavan yhtymän, kunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, sisäistä kuljetusta sen hallinnassa olevalla ajoneuvolla;

9) kunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä opetuspalveluihin liittyvää kuljetusta sen hallinnassa tai näille palveluja tuottavan elinkeinonharjoittajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla;

10) postipalvelulaissa (313/2001) tarkoitettua postinkuljetusta postitoimenluvan haltijan hallinnassa olevalla ajoneuvolla tai postinkuljetusta, mukaan lukien sanomalehdet ja postinkuljetuksen yhteydessä tavanmukaisesti tapahtuva osoitteellinen lehtien, mainosten ja pakettien jakelu, postitoimenluvan haltijaan työsuhteessa olevan henkilön hallinnassa olevalla ajoneuvolla; (7.8.2009/599)

11) ruumiinkuljetusta;

12) kuljetusta, josta työnantaja maksaa palkansaajalle verohallinnon verottomana hyväksymän suuruisen korvauksen työtehtäviin liittyvien tavaroiden kuljettamisesta palkansaajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla.

Edellä 1 momentin 3, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen kuljetusten kustannusten osuus saa olla enintään 30 prosenttia koko elinkeinotoiminnan suoranaisista kustannuksista tilikaudella, ja se lasketaan vertaamalla kuljetustoiminnasta aiheutuneita suoranaisia kustannuksia harjoitettavan koko elinkeinotoiminnan suoranaisiin kustannuksiin tilikaudella. (22.12.2006/1231)

Kuljetuksen osuuteen lasketaan kuljettajan työpanos tavaran kuormaamisessa ja purkamisessa, myös tien ulkopuolella, siltä osin kuin ne tapahtuvat kuljetuksen mahdollistamiseksi.

Nuo alle 2000kg pakettiautot on niitä kaikkein härskeimpiä liikenteessä ja niiltä ajaminen pitäisikin kieltää lailla ja loppujen ei tarvitsekaan ajaa bussikaistoilla.

Navigation

Up one level

Next page

Previous page