SweClass + DanClass updates and fixes

(1/1)

bpahe:
This thread will contain future update information regading SweClass and DanClass, downloads and/or solutions.

Please post questions in separate threads, not in this one. 

/hans

bpahe:
Jag kommer att skriva en "SDK" för att göra det möjligt för slutanvändaren att förbättra SweClass lokalt, tex. bättra på utseendet i sin närregion. Mer info kommer att postas här.

I´m working on an SDK to make it possible for the end-user to improve areas of SweClass, for example bettering the landclass in one´s home region. More information will be posted here.

/hans

bpahe:
Hej!

En SDK är nu på väg. Det blir inte en detaljerad "how-to", snarare bara en arbetsbeskrivning, men med viktiga data bifogade ang. vilka klasser som tillämpats. Språket är enbart svenska hittills.

/hans

Kestrel:
Låter jättebra Hans. Ser fram emot detta!

Erik

bpahe:
Swe & DanClass är lagda på is tills releasen av FSX.

SweClass & DanClass are put on hold until the release of FSX

/hans

Navigation

Up one level