Onlinedagar (delat från "Kul även på en Måndag")

(1/6) > >>

Svanholm:
När vi ändå är inne på online-dagar.
Hur ofta har ni online-dagar på VATSIM?
Är det ofta bemannat i Sverige under veckodagarna?

frazer:
Quote

När vi ändå är inne på online-dagar.
Hur ofta har ni online-dagar på VATSIM?
Är det ofta bemannat i Sverige under veckodagarna?


Torsdag och Söndag, där Söndag är primärdagen så att säga.

Svanholm:
Okej. Hur mycket ATC resp plan är ute då? i runda tal.

AnteK:
Tänk dig IVAO fast lite lite mindre

Svanholm:
Har du flygit på VATSIM under nån onlinedag?

Navigation

Up one level

Next page