Nödrutiner

(1/4) > >>

Nippegubbe:
Hej alla, jag har under dagen försökt att ställa in IvAc för att vara i ESNZ_TWR, men då visar det sig jag inte kan få fram META för Frösön då flygplatskoderna ESNZ och ESPC inte verkar synkade. ESNZ verkar inte vara infasad, men ESPC är borttagen från systemet. Så vad finns det för nödrutiner för att få fram META eller hur gör ni?
Sen undrar jag om trafikledarna lämnar över planen mellan sig eller om det bara är så att det är pilotens uppgift att ropa upp trafikledaren när han blir så uppmanad när han lämnar ett område?

PeterEriksson:
Det är svårt det där med ESNZ just nu, vädret tas från andra flygplatser om man inte har t.ex. activesky som tar fram aktuellt flyg-väder, men det är väl bäst om du kollar mot lfvs metar-sida (länk) tills vidare.

Din andra fråga är lite konstigt ställd, men det är iaf så att när piloten håller på att lämna trafikledarens område får han information av denne om vilken frekvens han ska byta till.

_Peter Eriksson

Nippegubbe:
Den andra frågan ställde jag med anledning av att jag försökte läsa den engelska manualen för IvAc och som jag fattade det så lämnades planen över från t ex ctr till en app via vissa klickmanövrar i IvAc. Jobbar ni med det eller är det bara en möjlighet som finns i IvAc.

simonbrygg:
Ja det är lite jobbigt detta med att man inte får rätt väder nu, Såg sen att det är helt nya kartor till ESNZ nu, de hade ändrat någon NDB etc. Sen så pratar flygledarna med varandra och ger så kallade "hand off" till varandra och när piloten flyger över gränsen ger ATC en handoff till atc 2 och ber sedan piloten att kontakta atc2.

Sen har jag aldrig sett någon från Östersund som flyger på ivao förut

thomashjelm:
Ang överlämningar, de initeras i god tid till nästa flygledare och då får det inte finnas några potentiella konflikter för flygplanet och han ska få såpass högt/lågt att han inte behöver avbryta. Den första transferen i IvAc kan ske ske senast några minuter innan piloten lämnar ditt luftrum och piloten måste lämnas över på voice absolut senast en minut innan han kommer in i nästa flygledares luft så han hinner byta frekvens och dyligt. Se även Transfer-guiden på www.ivao.se .

/T

Navigation

Up one level

Next page