Metric flightplan.

(1/3) > >>

connye:
När man ska gör en färdplan med meter istället för feet, vilken ska jag använda:

1.  Standard Metric level in tens of metres
expressed as S followed by 4 figures ( e.g. S1130 ) (**)

2. Altitude in tens of metres
expressed as M followed by 4 figures ( e.g. M8040 ) (**)

Ovanstående från I-Pack.
Conny

Jakob:
Beror lite på vad vederbörande land har för procedurer. Vart ska du flyga?

connye:
Quote

Beror lite på vad vederbörande land har för procedurer. Vart ska du flyga?


Till exempel Ryssland, Kina, Nepal osv.

Conny

Maax:
Quote

Till exempel Ryssland, Kina, Nepal osv.

Conny


Här har du ett exempel, SAS993

-N0458F330 BABAP UP607 PIVUN UP862 LIMAK/K0897S1110 G59 GR R30 ABEDO/K0924S0910 R30 SU/K0910S1010 R30 KTL R22 ZJ B200 KD A575
KZL/K0896S1110 A575 INTIK/K0905S1020 A575 ERE B458 TZH A596 KM DCT

Så du ska använda alternativ 1 + km/hr i dina steps


connye:
Ok, för steps vet jag nu, men i själva färdplanen, den som man "skickar" till IVAO/VATSIM när man ska flyga. Där men normalt skriver typ FL340 ?
För det är ju pckså där flyghöjd ska stå i meter.

Förresten, var ju en galant tabell där på bilden, Max 
Conny

Navigation

Up one level

Next page