AFCAD för nybörjare

(1/1)

MarkkuS:
Bakgrund
I FS brukar man ofta tala om AFCAD-filer. Dessa filer innehåller bl.a. information om storlek och beskaffenhet på startbanor, taxibanor och uppställningsplatser. I filerna finns också information om landningshjälpmedel som ILS,  NDB, ILS, PAPI mm.  I AFCAD-filerna finns också information om parkeringsplatser för flygplanen. Det här är mycket viktigt för att få AI-trafik att fungera bra.

För att modifiera AFCAD-filer i FS 2004 är det enklast att använda programmet AFCAD2 (gjord av Lee Swordy). Gällande version är 2.21. Programmet kan laddas ner från exempelvis: http://www.scenery.org. Välj sedan "Design/Graphical editors" och klicka på länk för nedladdning av afcad221.zip. Observera det här programmet är helt fristående. Det ska inte installeras i FS! Däremot kan man köra det samtidigt som FS är i gång.

För FSX finns gratisprogrammet FSX Planner (http://www.zbluesoftware.com/fsxplanner/overview.cfm). Intressant är gratisprogrammen ADE (www.airportdesigneditor.co.uk) och SDE  (www.scruffyduckscenery.co.uk). Om man är beredd att betala för ett AFCAD-program finns exempelvis AFX: http://www.flight1.com/products.asp?product=afxv1

Det finns också andra sätt att modifiera AFCAD-filer. Exempelvis genom att använda verktyget BglAnalyz9, modifiera XML-fil och skapa en ny AFCAD-fil med BglComp. Det här är ett betydligt mer komplicerat sätt att modifiera en afcad-fil, men väldigt kraftfullt. Är man nybörjare är därför bäst att börja med AFCAD2 och sedan om man vill lära sig mer om detta ämne, att prova det här senare.

I simulatorn lagras en AFCAD-fil som en bgl-fil (dvs. filen har ändelsen "bgl"). I princip är all programkod (förutom texturfiler och datafiler) lagrade är bgl-filer. Typen av kod kan däremot vara mycket olika. Så egentligen är det inget speciellt med en AFCAD-fil. Det är en bgl-fil bland alla andra, men genom att det är mycket vanligt att just den här typen av filer modifieras, har AFCAD blivit ett begrepp. Ofta har AFCAD-filern är filnamn som börjar på "AF2".
Fördelen med AFCAD-programmet är att den visar innehållet grafiskt, nästa likadant som det ser ut i FS. Om man i stället väljer att arbeta med en XML-fil ser man inte resultatet förrän man har skapat en ny bgl-fil, installerat den och startat FS.

Även om man kan göra många saker i AFCAD, har den sina begräsningar. Exempelvis kan man inte i det skapa nya objekt (byggnader etc.).

Komma i gång
En anledning till att jag började med AFCAD, var flygfälten som levererades med FS 2004 oftast inte stämde så bra med verkligheten. Exempelvis på ESOE (Örebro) fanns det banmarkeringar målade i gräset!

För att kunna göra modifieringar så rätt som möjligt behöver man ritningar över fältområdet. För det större flygplatserna Sverige finns dessa att ladda ner gratis från Luftfartsverket (http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____37002.aspx). För det mindre fälten får man utnyttja vanliga kartor. Exempelvis "Gröna kartan" och "Blå kartan" som Lantmäteriet ger ut och kan köpas i bokhandeln. Även Google Earth kan utnyttjas på vissa ställen.

När man har en uppfattning om vad man vill göra, är det bara att sätta igång. Om man använder AFCAD2 och när programmet har startat, väljer man "File/Open Airport". Programmet söker därefter vilka flygplatser som är installerade. Skriv in önskad flygplatsid "Airport ID" och klicka "Search". Om flygplatsen hittas, vissas det under "Airports". Klicka därefter på "OK". Om flera olika versioner av flygplatsen är installerad, markera först önskad version  och och klicka sedan på "OK". Olika versioner får man exempelvis om man har modiferat en orginal afcad-fil eller installerat en flygplats som "add-on".

Jag tänker inte förklara hur du arbetar med AFCAD2, då den medföljande manualen (under "Help" i menyn) förklarar det på mycket bra sätt. Som alltid gäller att FS måste startas om efter att modifieringar har gjorts. Ytterligare tipps på hur AFCAD2 kan användas finns här: http://library.avsim.net/esearch.php?CatID=fs2004misc&DLID=96450.

Navigation

Up one level