Installation av tillägg

(1/1)

MarkkuS:
Allmänt
En viktig fil som man ganska ofta har anledning att titta på eller modifiera är konfigurationsfilen för FS 2004. Filen har namnet "fs9.cfg" och är lagrad i katalog: C:\Documents and Settings\(ANVÄNDARNAMN)\Application Data\Microsoft\FS9\fs9.CFG

Motsvarande fil för FSX är lagrad här:
C:\Documents and Settings\(ANVÄNDARNAMN)\Application Data\Microsoft\FSX

In man modifiera någon fil, bör man alltid göra en kopia av den med "Utforskaren". Bra att ha ifall något går snett!

Installation i FSX
En viktig sak att tänka på är att man behöver SDK (Software development Kit) för FSX på för att kunna generera och installera egna tillägg. SDK finns bara med i Delux varianten av FSX!

Några viktiga kataloger (FS 2004)
Normalt så är FS9 installerad under: "C:\Program\Microsoft Games\Flight Simulator 9", men den går att installera under annan katalog om man vill. Exempelvis om man har en egen disk som man bara vill använda för FS.

I FS9-katalogen finns bl.a. följande kataloger:
- Addon Scenery.  Tillägg av landskap, byggnader, flygplatser mm.
- Aircraft. Alla flygplan.
- Gauges. Cockpit-paneler.
- Modules. Tilläggsprogram för att expandera FS9 med nya funktioner.
- Scenery. Kataloger för "allt" som finns på marken.
- Texture. Filer med "utseendet" på diverse olika objekt i FS.

Installation av tillägg
Med nya tillägg (add-on) finns de normalt alltid med instruktioner hur installationen ska göras. Ibland medföljer det ett program man ska köra eller så finns det med instruktioner vart man ska kopiera olika filer. Om instruktioner saknas, måste man veta hur tillägg ska installeras. Dvs. inget för en nybörjare.

Oftast brukar scenarier (landskap, flygplatser mm) kopieras till mappen "Addon Scenery" som finns direkt under installationskatalogen eller en underkatalog i den. Det är dock inte alls nödvändigt. I princip kan man installera scenery-filer vart som helst på i filsystemet. Är man nybörjare så gör man dock klokt i att följa installationsanvisningarna tills man vet bättre.

Flygplan installera under "Aircraft". Varje flygplantyp har en egen katalog. I den katalogen finns en fil "aircraft.cfg" som innehåller info om flygplanet. I flygplanskatalogen ska normalt finnas underkataloger: model (kod för flygplanet), panel ("allt" i cockpit), texture (målning, kan finnas flera, om flygplanet har olika målingar-flygbolag). Om allt detta är korrekt gjort, ska man i FS kunna välja det nya flygplanet. Se dock upp med att vissa flygplan enbart är för vara AI-flygplan. D.v.s. det är inte avsedda att flygas manuellt.

Vid installationen av landskap-flygplatser, kan man i vissa fall vara tvungen att lägga in dessa manuellt i scenery-databasen i FS. Om det behövs, anges det i installationsanvisningen. I korthet gör man följande:
- Kopierar add-on filer till FS-katalog enligt anvisning. Oftast ska kopiering göras både till en "scenery" och "texture" katalog.
- Startar FS.
- Klickar på "Settings".
- I "Settings" klickar på "Scenery Library...".
- Klickar på "Add Area...".
- Navigerar till katalog som innehåller tillägget, klickar på rätt katalog och sedan på OK. Katalogen man väljer måste innehålla en underkatalog "scenery" och oftast även en katalog "texture". När man har valt en giltig katalog visas även namnet i fältet "Scenery area title". Om man vill kan man ändra namnet eller om det inte blir ifyllt.
- Det valda tillägget ska nu visas i "Area list". Dessutom ska det vara förbockat (Enabled).
- Knapparna "Move Up" och "Move Down" kan behöva användas för att flytta tillägget i prioritet. Normalt anges sådant i installationsanvisningen.
- Ibland måste man installera flera kataloger innan hela installationen är klar. Om detta behövs, framgår det av anvisningen.
- Efter detta måste FS avslutas och återstartas för att tillägget ska visas.

Navigation

Up one level