AI för nybörjare

(1/1)

MarkkuS:
Vad betyder AI? I andra sammanhang är det en förkortning på Artificiell Intelligens, men i FS är det en benämning på andra flygplan, utom den egna flygplanet. Undantaget flygplan som flygs av andra, när man är uppkopplad i ett nätverk.

När man köper FS finns det inlagt en del AI, men varken flygbolag eller tidtabeller finns i verkligheten. Vissa flygplatser kan också ha väldigt lite AI-trafik. Det här sistnämnda problemet kan åtgärdas (i FS9) genom att man ändrar inställning för hur mycket AI som ska visas (Options/Settings/Traffic/Air traffic density). Tänk dock på att ju mer AI-trafik, desto mer belastning på datorn. Prova med olika inställningar och om FS börja bli "hackig" (stillastående bild korta stunder), så är inställningen för högt inställd.

Om man vill ha mer realistisk AI kan man antingen köpa någon av de add-on program som finns på marknaden eller modifierar AI själv. Det finns två filosofier med avseende på AI:
- Realistiska flygbolag (rätt målade flygplan), men påhittade tidtabeller.
- Realistiska flygbolag och realistiska tidtabeller.

Vilket av dessa alternativ man väljer är en smaksak. Om man väljer det andra alternativet, får man räkna med mycket arbete för att hålla tidtabellerna uppdaterade. För att inte drunkna i detta arbete, bör man begränsa sig till någon/några flygbolag och/eller någon/några flygplatser.
I valet mellan att köpa färdigt och göra eget, kan en bra kompromiss vara att köpa någon av de kommersiella produkterna och därefter, när man har lärt sig, göra egna ändringar. På så sätt får man många flygbolag som är ganska rätt från början.

Det är också viktigt att veta, att de köpta produkterna inte gör något "magiskt". Allt som görs i dessa, kan man göra själv. Däremot kan i dessa finnas vissa verktyg som underlätta modifieringen av tidtabeller och flygplan.

I första hand är det också nybörjare (och de som inte vill ändra AI själv) som har mest nytta dessa produkter. Genom att skaffa någon av dessa, lär man sig hur man hanterar AI, vilket underlättar om man själv vill ändra AI.

Modifiera AI
För att ändra på AI behöver man ha kunskap om vilka filer som behöver ändras. Även om det finns verktyg som lägger ett "skal" över denna hantering, tror jag det är värdefullt att ändå känna till detta, om/när problem inträffar.
Det första verktyget som man absolut bör skaffa är Ttools som kan laddas ner från filarkivet (http://files.fsnordic.net/?download=623). Med verktyget medföljer en mycket bra manual. Läs den! I den finns i princip allt du behöver veta för att modifiera AI.

Se även:
http://users.skynet.be/robflsim/files/AI%20traffic%20in%20FS2004.pdf
http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=main/howto/ai4beg.htm

Frågor?

Navigation

Up one level