Ändra marken i FSX?

(1/2) > >>

Daniel:
kan man ändra marken i FSX? dvs. Höja sänka marken. Och ta bort och göra om sjöar och hav? Så man kan göra ett lite bättre TFFJ.
///Daniel

Puffen:
Quote

kan man ändra marken i FSX? dvs. Höja sänka marken. Och ta bort och göra om sjöar och hav? Så man kan göra ett lite bättre TFFJ.
///Daniel


Hej Daniel!

Att ändra markkonturen, dvs höja och sänka den, kallas att man skapar MESH för FS. Jag vet inte vilket/vilka verktyg som är bäst för det och jag har inte själv pysslat med det.

Att ändra landclass och att ändra kustlinjer har jag provat på lite. Pilligt och knepigt. Det verktyg som jag använde var FSX KML, som du hittar på sajten http://fsdeveloper.com/
Klicka på "Wiki" och sedan på "Manuals" och till sist på "FSX KML". Vanligen använder man Google Earth för att skapa polygoner och polylines.

Jag har också använt EZ-Landclass 3.0 (av Russel Dirks). Kommer inte ihåg varifrån jag laddade ner det, men du kan ju alltid Googla eller så vet någon annan. Med EZ-Landclass så kan du ändra vilka texturer som skal visas i FSX (både landclass och waterclass).

Du måste installera FSX SDK (SP1) om du skall använda de här verktygen. Om du köpt FSX De Luxe Edition så finns SDK på en av DVD, som du först installerar. Först därefter kan du installera SDKP SP1 (som du laddar ner från FSInsider http://www.fsinsider.com/downloads/Pages/default.aspx).

Lycka till 

Ulf B


Daniel:
Tack!
Men tvår frågor... Är det gratis och vad gör SP1?

noneedforaname:
SP1 = service pack 1, alltså den stora uppgraderingspatch som har släppts till FSX via hemsidan www.fsinsider.com. Vad SP1 gör mer specifikt står också där.

Palm:
Tror det är en särskild SPK 1 för SDK.

Navigation

Up one level

Next page