Att flyga till ESSA

(1/1)

Nippegubbe:
Hej alla, hittills så har jag bara flugit till Arlanda offline och då har jag programerat FMC som har hjälpt mig att komma rätt på ESSA. så nu sitter jag och funderar över hur en pilot förbereder sig för en flygning till Arlanda. Nu kan vi ta mitt plan som exempel och Arlanda har minst APP bemannat. Programmerar piloten FMCn bara fram till TRS eller motsvarande och låter bli att knappa in uppgifter som ARR i FMC. Och har jag fattat det rätt att det bara är Arlanda i Sverige som men blir vektorerad på?

frazer:
Quote

Programmerar piloten FMCn bara fram till TRS eller motsvarande och låter bli att knappa in uppgifter som ARR i FMC. Och har jag fattat det rätt att det bara är Arlanda i Sverige som men blir vektorerad på?


Man kan inte veta säkert, innan man startar, vilken bana och inflygning man kommer få, därför väntar man med att lägga in det.
Däremot bör man försöka få in detta i FMSen innan det är dags för sjunk, eftersom sjunkprofilen påverkas av vilken inflygning det blir. Det är ganska stor avståndskillnad mellan att landa 01L eller 19R om man kommer in via TRS.

Du kan bli vektorerad på alla flygplatser som har radar, vilket är bra många fler än Arlanda. Däremot är det bara Arlanda som har STARs där IAF inte sammanfaller med FAF/FAP.

jouko:
Nu är jag inte en riktig pilot men ...

Det finns maxhöjd angiven i alla STARs till Arlanda - "Cross TRS FL190 or below", Trosa 3 T för rwy 26 t ex.
så jag knappar in den höjden eller lägre (TRS på FL150) som utgångspunkt om både 01 och 26 kan komma i fråga.
Då hinner jag komma ner oavsett vilken bana som används. Jag försöker oxå lista ut genom att titta på vindriktningen
vilken bana som kommer att användas (om det inte finns nån ATC annars ser man ju aktiv bana genom att kolla
deras ATIS i ServInfo i våran hobby, i verkliga livet lyssnar man väl på ATIS i radio) och knappar in STAR och bana
i FMC i förväg. Blir det ändring så är det bara och ändra. 
/J

Martin Loxbo:
Quote

i verkliga livet lyssnar man väl på ATIS i radio

På VATSIM kan man också lyssna av ATIS på radio ("voice ATIS"), förutsatt att flygledaren har fixat det.

Quote

Du kan bli vektorerad på alla flygplatser som har radar, vilket är bra många fler än Arlanda. Däremot är det bara Arlanda som har STARs där IAF inte sammanfaller med FAF/FAP.

Nu verkar det som att du blandar ihop begreppen IAF, FAF och FAP. Här är LFS definition:

Quote

Inledande inflygning
(Initial approach segment) Den del av en instrumentinflygning som sträcker sig från inledande inflygningsfix (IAF) till mellanliggande inflygningsfix (IF) eller, där så är tillämpligt, till fix eller punkt för slutlig inflygning (FAF/FAP).
 Anm. 1 IAF är ett läge som bestäms med radionavigeringshjälpmedel (VOR, NDB, kryss eller VOR/DME-position). IF är antingen ett läge som bestäms med radionavigeringshjälpmedel eller det läge där en "DR"-färdlinje i den inledande inflygningen skär inftygningslinjen. Saknas lämpligt radionavigeringshjälpmedel för upprättande av IAF eller IF, skall bassväng eller racetrackprocedur ingå i inflygningen.

Anm. 2 FAF är ett läge som bestäms med radionavigeringshjälpmedel, t.ex. över en inflygningsfyr, och tillämpas vid icke-precisionsinflygning. FAP är den punkt där, i samband med ILS-inflygning, lägsta flyghöjd under mellanliggande inflygning skär glidbanans.

Navigation

Up one level