Gmax

(1/2) > >>

C172:
Går det att öppna och ändra .mdl filer i Gmax?

MarkkuS:
Quote

Går det att öppna och ändra .mdl filer i Gmax?


Nej tyvärr inte. Mdl-filerna (modell-filer) innehåller binär data och genereras från källkodsfiler (gmax). Enda sätter att ändra dessa, är att ha tillgång till gmax-filen från vilket mdl-filen skapades.

C172:
Går det att öppna dem med något annat program?

Maax:
Du kan öppna & utforska en .mdl fil i en hex editor.

För att plocka bort t.ex VC.

C172:
Ok

Navigation

Up one level

Next page