Ändra flygplats

(1/1)

MarkkuS:
Ändring av landningsbanor, taxibanor, p-platser och uppställningplatser är ganska enkelt att göra. Jag har på min webbplats skrivit en del om verktygen "Airport Design Editor" och "FSX Planner", som kan du använda för att ändra och skapa flygplatser i FSX.

Se vidare: http://msaweb.se/Fsim/dev/tools_cmp_ade_fsxpl.htm

mvh

Navigation

Up one level