Tyhmiä kysymyksiä muusta kuin ilmailusta, tietokoneista tms.

<< < (105/448) > >>

Dankke:
Quote

Muutama askarruttanut mieltä:

Mistä bensapistooli tietää tankatessa, tankin olevan täynnä ja katkaisee bensantulon?

Painaako täyteen kirjoitettu kovalevy enemmän kuin tyhjä samanlainen, jos punnittaisiin erittäin tarkalla va'aalla?

Siellä on vastapaine.Bensakannusta tuleva vastapaine rupeaa kovenemaan lopua kohden ja sen perusteella se tietää että se rupeaa napsuttamaan

Esa:
Quote

Painaako täyteen kirjoitettu kovalevy enemmän kuin tyhjä samanlainen, jos punnittaisiin erittäin tarkalla va'aalla?


Ei. Tieto tallettuu magneettisten partikkelien magneettikentän suuntana. Hiukkasia ei lisätä tai poisteta levystä.

nisse90:
Tyhmä ja tyhmä, mutta kuinka pitkää työpäivää yli 16v, mutta alle 18v saa tehdä?

Assiini:
Quote

Tyhmä ja tyhmä, mutta kuinka pitkää työpäivää yli 16v, mutta alle 18v saa tehdä?Tällaisiin kysymyksiin on mahdoton vastata tietämättä tarkempia tietoja koska alle 18-vuotiaiden työaikaan pätee useat eri asetukset.

Pääsääntö on lyhyesti ja ytimekkäästi, että viisitoista vuotta täyttäneen henkilön säännöllinen työaika saa olla enintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden säännöllinen työaika samassa työssä. Tämän lisäksi 15-vuotta täyttäneelle alaikäikäiselle tulee antaa vuorokaudessa vähintään 12h yhtäjaksoinen lepoaika.

Semmosta.. Todellisuus riippuu ammatista etc.

nisse90:
Ok.

Itse löysin tälläisen pätkän: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0033:FI:HTML

Työaika

1. Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 4 artiklan 2 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettua mahdollisuutta, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet lasten työajan rajoittamiseksi:

a) kahdeksaan tuntiin päivässä ja neljäänkymmeneen tuntiin viikossa niiden lasten osalta, jotka työskentelevät yhdistettyä koulutusta oppilaitoksissa ja työelämässä koskevan järjestelmän mukaisesti tai työharjoittelussa yrityksessä;

b) kahteen tuntiin koulupäivää kohden ja kahteentoista tuntiin viikossa sellaisen työn osalta, joka suoritetaan lukukauden aikana opetusaikojen ulkopuolella, siinä määrin kuin kansallinen lainsäädäntö ja/tai käytäntö ei sitä kiellä;

työpäivän pituus ei saa missään tapauksessa ylittää seitsemää tuntia; vähintään viisitoistavuotiaiden lasten osalta tämä rajoitus voidaan asettaa kahdeksaan tuntiin;

c) seitsemään tuntiin päivässä ja kolmeenkymmeneenviiteen tuntiin viikossa sellaisen työn osalta, joka suoritetaan vähintään viikon pituisen jakson aikana, jolloin koulussa ei ole toimintaa; vähintään viisitoistavuotiaiden lasten osalta tämä rajoitus voidaan asettaa kahdeksaan tuntiin päivässä ja neljäänkymmeneen tuntiin viikossa;

d) seitsemään tuntiin päivässä ja kolmeenkymmeneenviiteen tuntiin viikossa sellaisen kevyen työn osalta, jota tekevät lapset, jotka eivät kansallisen lainsäädännön mukaan ole enää velvollisia täysipäiväiseen koulunkäyntiin.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 15-17-vuotiaiden nuorten työajan rajoittamiseksi kahdeksaan tuntiin päivässä ja neljäänkymmeneen tuntiin viikossa.

3. Sellaisen nuoren osalta, joka työskentelee yhdistettyä teoreettista ja/tai käytännön koulutusta oppilaitoksissa ja työelämässä koskevan järjestelmän mukaisesti tai työharjoittelussa yrityksessä, koulutukseen kuluva aika on laskettava työaikaan kuuluvaksi.

4. Jos nuori työskentelee usealle eri työnantajalle, tehdyt työpäivät ja työtunnit on laskettava yhteen.

5. Jäsenvaltiot voivat lainsäädännössään tai määräyksissään myöntää poikkeuksia 1 kohdan a alakohtaan ja 2 kohtaan poikkeuksellisesti tai jos siihen on objektiivisia perusteita.

Jäsenvaltioiden on määritettävä lainsäädännössään tai määräyksissään tällaisten poikkeusten täytäntöönpanoa koskevat edellytykset, rajoitukset ja yksityiskohtaiset säännöt.

Hyvä hyvä. Täyttä päivää voin vetää ja tulot kasvaa.

Navigation

Up one level

Next page

Previous page