Spottingförening!

<< < (5/13) > >>

Daniel Skoglund:
Quote

SFF = Svenska fotbolls förbundet!


Närmare sagt: SVFF

ChristofferJ:
SFF= Svensk Flyghistorisk Förening?

Nigge:
Att vara negativ har ju ingenting med att vara moderator att göra, tycker att idén verkar lite oigenomtänkt och oigenomförbart...
Självklart är idén att rusta om spottingplatser bra, det har jag själv varit med och gjort, släpat med lastpallar från jobbet osv.

Och angående vakterna, självklart kollar dom dig om du beter dig märkligt, vilket det är helt förståligt att dom tycker att du gör om du går fram mot dom, och sedan vänder... då tror dom ju att du undviker dom, skulle dom inte kolla upp dig då så vore det tjänstefel, dom är trots allt där för att hjälpa oss att få en trygg resa, inte för att ställa till jävulskap för dig, och angående att folk på G-kraft haft problem så beror det i många fall på att dom käftar emot och är otrevliga mot vakterna, (har varit med flera gånger) då förstår jag verkligen att vakterna säger ifrån och ber dom dra...

Och som sagt, ska dom som har gula västar bli särbehandlade av vakterna eller vad var tanken?.

Daniel Skoglund:
Quote

Och som sagt, ska dom som har gula västar bli särbehandlade av vakterna eller vad var tanken?.


Nej. Det är mest bara för att dom ska lätt se att dom som har en väst är medveten om vad som gäller. Därför just en gul-reflex väst är för att man ska synas.

Nemesis:
tycker det värkar lite onödigt med västar... kan man reglerna så är det bara att visa det med ord och hänsyn, inte västar!

Navigation

Up one level

Next page

Previous page