Virtual Swedish Airforce

(1/3) > >>

pil22:
Undrar om det finns intresse här, att flyga för virtuella flygvapnet online. Roteflygning mm, med SK60,J35,J37,JAS39.
Flygplan finns att hämta på R&B design hemsida, alt egna payware från FS Quality, Alphasim mm.

Det flygs även med flygvapnets transportkärror samt hkp. Vi flyger fn på swedlandas flygserver http://213.113.51.165/
ventriloclient finns att ladda ner på deras hemsida.http://213.113.49.78/jeff/news.php.

Varför inte flyga på IVAO/VATSIM undrar säkert någon. Svaret på detta är,till att börja med så passar vissa delar av verksamheten inte in på dessa nätverk, simulerade jaktstrider mm, attackuppdrag mm.
 
Snabba skiftningar i höjd/kurs,vilket sannolikt kräver tillstånd från trafikledning. Det är tillräckligt knepigt att hålla reda på varandra på 50/100 ft i 500kn over vatten utan att behöva prata med en trafikledare.
 
Däremot så står det var och en fritt att flyga på dessa nätverk. Om virtuella flygvapnet skulle utvecklas vidare, så kan det i ett senare skede bli aktuellt att ansluta till dessa nätverk. Transportflygning, ombasering från A till B ex.

Det inlägg har INTE för avsikt att locka folk från dessa nätverk,eller att splittra någons verksamhet. Det är mera ett försök att väcka intresse för annan verksamhet än civilflygning. Tilläggas skall att den mesta verksamheten på swedlandas flygserver består av alla former av civilflyg,enmotorpropp till tunga jetplan.

Det kan även vara en inkörsport för dom som av olika anledningar,inte vågar sig ut på IVAO/VATSIM. Helt enkelt känna sig för i en mer avslappnad mijö tills man känner sig mogen för mer realism i sin flygning,och då söker sig vidare till dessa nätverk.

Frågor om Virtuella flygvapnet kan gärna ställas i den här tråden.

pil22:
Så här kan det se ut när vi flyger.

[ Attachment not found - or removed ]

Martin Loxbo:
Skulle ni vara intresserade av att ha en del av verksamheten (utom jaktstriderna då ) på VATSIM så tror jag det skulle uppskattas både av er och oss flygledare. Vi har ju ingen större vana av militär trafik, men det skulle vara kul att lära sig mer.

När ni är ute och övar sker ju det normalt i okontrollerat luftrum, antingen på låg höjd under kontrollerad luft eller i speciellt avlysta övningsområden, då det blir upp till flygledningen att flytta på den civila trafiken så att ni får hållas. Det kan nog vara spännande.

charliecdu:
Quote

Skulle ni vara intresserade av att ha en del av verksamheten (utom jaktstriderna då ) på VATSIM så tror jag det skulle uppskattas både av er och oss flygledare. Vi har ju ingen större vana av militär trafik, men det skulle vara kul att lära sig mer.

När ni är ute och övar sker ju det normalt i okontrollerat luftrum, antingen på låg höjd under kontrollerad luft eller i speciellt avlysta övningsområden, då det blir upp till flygledningen att flytta på den civila trafiken så att ni får hållas. Det kan nog vara spännande.

Håller med Martin Verkar skit kul även då om jag mest flyger trafikflyg så kan det vara kul att som MArtin sa att ni ändrar våra fpl pga er
Lycka till!

matte629:
Vilket nätverk skulle det vara i sådanafall? Eller jag har missat något..?

Hur som helst, det låter ganska skoj med formation. Man kunde ha kustspaning osv.

edit: Bortse från inlägget överst.

Navigation

Up one level

Next page