Import av flygplan

(1/1)

net:
Hur skall jag gå tillväga för att importera 3:e parts flygplan till mitt FS? finns det möjlighet att designa om flygplanen till egna färger? 

Navigation

Up one level