Sweden online day 14/8

(1/1)

mgerner:
Ikväll kl 19 är det Sweden online day. Alla är välkomna att flyga eller sitta ATC!
Vet ej om jag kan närvara själv, men kommer jag så kommer jag


Mikale

Adam:
ESSA_TWR & GND Bokat

Zekehund:
kommer med flygning

mgerner:
Arlanda Ground, Arlanda Tower, Stockholm Control samt Sweden Control är online.

Navigation

Up one level