ESMS_TWR check out (Tis.08. Sept kl.17-18Z)

(1/1)

MagnusGustafsson:
Malmö Sturup Tornet check out på Tisdag 08 September kl.17-18Z

Hejsan!

På onsdag den 2:a September kl.18-19Z kommer Oscar Andersson att ha check out på Malmö Sturup Tornet.
Trafik är mycket välkommen, förhopningsvis även VFR.
Besök Malmö Sturup och ge Oscar möjlighet att visa att han hör till VATSIM:s ATC familj.

Flygplats information : http://www.vaccsca.org/pilot/airport/esms

Med vänlig hälsning


Magnus

Navigation

Up one level