Sweden online day 3/11

(1/1)

mgerner:
OK! Dags igen för nästa tema.

Den här veckan tänkte vi i staffen köra lite på Halloween temat som har gått av stapeln under helgen. Därför blir veckans tema så kallat ”Mystery Navigation”. Nu får du som pilot utföra mycket nyttig navigationsövning samtidigt som du lär dig lita på ATC som ser till att du landar rätt.

Flygningen kommer att utgå från ESSA med ESMQ som destination. Däremellan kommer du som pilot helt och hållet att få lita på de instruktioner som ATC ger. Ingen förprogrammering i FMC med LNAV och VNAV hela vägen. I stället kommer ATC ge headings, VOR tracks, NDB tracks etc för att navigera dig rätt.

Info för piloter:
Som pilot fyller du i SE Mystery Navigation i ”route” fältet med ESSA och ESMQ som DEP respektive ARR.  ATC kommer sedan att ge dig instruktioner längs vägen för att ta dig till ESMQ. Som exempel kanske du får en heading som första klarering varefter det blir att flyga mot en VOR, för att lämna den på en viss kurs.
Det är därför viktigt att du har koll på hur du navigerar in och ut från NDBs, VORs m.m.Joakim och Mikael

Navigation

Up one level