Om grafik och Fatal error - FSX

(1/1)

freddehboy:
Hej

Mitt problem att drivrutinen inte svarar, se FSX - Grafik tråden, har inte med inställningen för grafiken att göra. Utöver felet med drivrutinen får jag också fatal error fel men dock ej samtidigt!

Logen som har blivit av fatal error är:
Loggnamn:      Application
Källa:         Windows Error Reporting
Datum:         2010-01-26 11:32:41
Händelse-ID:   1001
Aktivitetskategori:Ingen
Nivå:          Information
Nyckelord:     Klassiskt
Användare:     Saknas
Dator:         Fredrik-Dator
Beskrivning:
Fel-bucket , typ 0
Händelsenamn: APPCRASH
Svar: Inte tillgänglig
Kabinett-ID: 0

Problemsignatur:
P1: fsx.exe
P2: 10.0.61472.0
P3: 475e17d3
P4: uiautomationcore.dll
P5: 7.0.0.0
P6: 4a5bdb1d
P7: c0000005
P8: 0000e52a
P9:
P10:

Bifogade filer:
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\fsx.CFG.txt
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\dxdiag.txt
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\scenery.cfg
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\fdr.dat
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\dll.xml
C:\Users\Fredrik\AppData\Local\Temp\WER7898.tmp.WERInternalMetadata.xml

Filerna kan vara tillgängliga på följande plats:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_fsx.exe_be53ebe2f8988dd3e6e57da056c1607a8ba61d_101f8999

Analyssymbol:
Kontrollerar lösning igen: 0
Rapport-ID: 1e62e302-0a66-11df-84b8-002354f2bf9f
Rapportstatus: 1
Händelsens XML-data:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Windows Error Reporting" />
    <EventID Qualifiers="0">1001</EventID>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2010-01-26T10:32:41.000000000Z" />
    <EventRecordID>13085</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>Fredrik-Dator</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>
    </Data>
    <Data>0</Data>
    <Data>APPCRASH</Data>
    <Data>Inte tillgänglig</Data>
    <Data>0</Data>
    <Data>fsx.exe</Data>
    <Data>10.0.61472.0</Data>
    <Data>475e17d3</Data>
    <Data>uiautomationcore.dll</Data>
    <Data>7.0.0.0</Data>
    <Data>4a5bdb1d</Data>
    <Data>c0000005</Data>
    <Data>0000e52a</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Data>
    </Data>
    <Data>
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\fsx.CFG.txt
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\dxdiag.txt
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\scenery.cfg
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\fdr.dat
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\dll.xml
C:\Users\Fredrik\AppData\Local\Temp\WER7898.tmp.WERInternalMetadata.xml</Data>
    <Data>C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_fsx.exe_be53ebe2f8988dd3e6e57da056c1607a8ba61d_101f8999</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Data>0</Data>
    <Data>1e62e302-0a66-11df-84b8-002354f2bf9f</Data>
    <Data>1</Data>
  </EventData>
</Event>

Ett annat: är:
Loggnamn:      Application
Källa:         Windows Error Reporting
Datum:         2010-01-26 11:37:53
Händelse-ID:   1001
Aktivitetskategori:Ingen
Nivå:          Information
Nyckelord:     Klassiskt
Användare:     Saknas
Dator:         Fredrik-Dator
Beskrivning:
Fel-bucket , typ 0
Händelsenamn: BEX
Svar: Inte tillgänglig
Kabinett-ID: 0

Problemsignatur:
P1: fsx.exe
P2: 10.0.61472.0
P3: 475e17d3
P4: unknown
P5: 0.0.0.0
P6: 00000000
P7: 4226ceb5
P8: c0000005
P9: 00000008
P10:

Bifogade filer:
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\fsx.CFG.txt
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\dxdiag.txt
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\scenery.cfg
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\fdr.dat
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\dll.xml
C:\Users\Fredrik\AppData\Local\Temp\WER30C0.tmp.WERInternalMetadata.xml

Filerna kan vara tillgängliga på följande plats:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_fsx.exe_e64c12fe76becb866f520c279869e6b9f2ffbd_099c4d45

Analyssymbol:
Kontrollerar lösning igen: 0
Rapport-ID: d6bd7ed7-0a66-11df-84b8-002354f2bf9f
Rapportstatus: 65
Händelsens XML-data:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Windows Error Reporting" />
    <EventID Qualifiers="0">1001</EventID>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2010-01-26T10:37:53.000000000Z" />
    <EventRecordID>13089</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>Fredrik-Dator</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>
    </Data>
    <Data>0</Data>
    <Data>BEX</Data>
    <Data>Inte tillgänglig</Data>
    <Data>0</Data>
    <Data>fsx.exe</Data>
    <Data>10.0.61472.0</Data>
    <Data>475e17d3</Data>
    <Data>unknown</Data>
    <Data>0.0.0.0</Data>
    <Data>00000000</Data>
    <Data>4226ceb5</Data>
    <Data>c0000005</Data>
    <Data>00000008</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Data>
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\fsx.CFG.txt
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\dxdiag.txt
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\scenery.cfg
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\fdr.dat
C:\Users\Fredrik\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\dll.xml
C:\Users\Fredrik\AppData\Local\Temp\WER30C0.tmp.WERInternalMetadata.xml</Data>
    <Data>C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_fsx.exe_e64c12fe76becb866f520c279869e6b9f2ffbd_099c4d45</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Data>0</Data>
    <Data>d6bd7ed7-0a66-11df-84b8-002354f2bf9f</Data>
    <Data>65</Data>
  </EventData>
</Event>

Den sista loggen är:
Loggnamn:      Application
Källa:         Application Error
Datum:         2010-01-26 11:37:46
Händelse-ID:   1000
Aktivitetskategori:(100)
Nivå:          Fel
Nyckelord:     Klassiskt
Användare:     Saknas
Dator:         Fredrik-Dator
Beskrivning:
Felet uppstod i programmet med namn: fsx.exe, version 10.0.61472.0, tidsstämpel 0x475e17d3
, felet uppstod i modulen med namn: unknown, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x00000000
Undantagskod: 0xc0000005
Felförskjutning: 0x4226ceb5
Process-ID: 0x181c
Programmets starttid: 0x01ca9e72e745a7fa
Sökväg till program: C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\fsx.exe
Sökväg till modul: unknown
Rapport-ID: d6bd7ed7-0a66-11df-84b8-002354f2bf9f
Händelsens XML-data:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Application Error" />
    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2010-01-26T10:37:46.000000000Z" />
    <EventRecordID>13088</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>Fredrik-Dator</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>fsx.exe</Data>
    <Data>10.0.61472.0</Data>
    <Data>475e17d3</Data>
    <Data>unknown</Data>
    <Data>0.0.0.0</Data>
    <Data>00000000</Data>
    <Data>c0000005</Data>
    <Data>4226ceb5</Data>
    <Data>181c</Data>
    <Data>01ca9e72e745a7fa</Data>
    <Data>C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\fsx.exe</Data>
    <Data>unknown</Data>
    <Data>d6bd7ed7-0a66-11df-84b8-002354f2bf9f</Data>
  </EventData>
</Event>

Vet inte vad det är för fel men har det med själva FSX att göra? Eller är det någon drivrutin som spökar?

Eller är det det enklaste att installera om FSX?

Spelar det någon roll hur man installerar om överhuvudtaget?

Hjälp fordras// Mvh Frdrik

Putte:
Seriöst, behöver du 3 olika trådar om samma fel/fråga?

freddehboy:
Hej

Nej om jag ska vara ärlig

Hade brottom då jag gjorde de men jag ska rensa upp. Har du något tips om mina problem.......... med FSX 

Mvh Fredrik

ggustavsson:
Problemet med uiautomationcore.dll är det många som har, frågan är vilket OS kör du på?
Om du kör Windows 7 letar man reda på uiautomationcore.dll från ett vista OS och lägger direkt i samma mapp som fsx.exe
löste det för mig när uiautomationcore.dll bråka

Navigation

Up one level