Hyviä vinkkejä lentäjille & lennonjohtajille.

(1/1)

jukkapalander:
Ohessa oikeasta elämästä olevia vinkkejä lentäjille&lennonjohtajille, mitkä ovat meillekin IVAO-verkossa oleville erittäin hyviä opetuksia.


Kommunikaatio:

-Suurimmassa osassa kiitotieturvallisuuspoikkeamia on ensisijaisena tai vähintäänkin myötävaikuttavana tekijänä osoitettavissa kommunikaatio ja sen puutteellisuus.

-Jos ajatellaan ilmailun kommunikaatiota, josta suuri osa tapahtuu pelkän radiopuhelimen välityksellä, ollaankin tilanteessa, jossa suurin osa kommunikaation osa-alueista jää pois pelkän puheen jäädessä jäljelle. Väärän radiofraseologian käyttö on kiistatta yksi suurimmista tekijöistä tarkasteltaessa kiitotieturvallisuuspoikkeamia.

-Ilmailun ympäristö on monikulttuurinen, eikä kaikkia maailman ohjaajia ja lennonjohtajia koskaan saada samalle viivalle. Myös yhtiökohtaisissa toimintatavoissa ja turvallisuuskulttuurissa vallitsee suuria eroja.

-Kommunikaation kannalta eräs oleellisin tekijä on, että toimintaa ei koskaan tule perustaa olettamukseen. Omaa sijaintia tai saatua selvitysrajaa on uskallettava kysyä uudestaan kunnes on olemassa täysi varmuus siitä, että asia on selvä ja ymmärretty. Erityisesti yleisilmailijalla saattaa kynnys asian tai selvityksen uudelleen kysymiseksi olla joskus turhan korkea, ammattilentäjän taas vastavuoroisesti sortuessa ehkäpä liiankin itsevarmaan ajattelumalliin. Samaa voidaan edellyttää myös lennonjohtajalta, aina kun on pienikin syy olettaa, ettei lentäjä mahdollisesti ymmärtänyt selvitystä tarkasti oikein. Tästä tyypillisimpänä indikaationa on usein ohjaajan epävarma takaisinluku. Olipa lennonjohtajan äänensävy tai liikennetilanteen aiheuttama paine mikä tahansa, on ohjaajan aina uskallettava kysyä kunnes sanoma on oikein kuultu ja ymmärretty.

Tiivistettynä kommunikaatiosta: Siis olipa tilanne mikä tahansa…ÄLÄ OLETA… ÄLÄ ARVAA…KYSY!


Lennonjohto ja AFIS:

-Lennonjohtotoiminnassa sorrutaan varsin usein antamaan VFR-koneelle selvitys hankalassa rullauksen vaiheessa ja vieläpä kysymättä lainkaan onko ohjaaja valmis sen sijasta, että kysyttäisiin tai tarjottaisiin selvitystä kopiotavaksi.

-AFIS- lentoasemalla kiitotielle rullaamisen edellytys on lennontiedottajalta saatu liikennetiedotus, josta ilmenee mahdollinen muu kiitotien käyttöön vaikuttava lentoliikenne. Pelkkä liikennetiedotus ei vielä oikeuta käyttämään kiitotietä esim. lentoonlähtöön, laskuun tai läpilaskuun. Ilma-aluksen tulee AFIS- kentillä operoidessa ilmoittaa ensiksi aikomus kiitotien käytön suhteen esim. ”OH-ABC, myötätuuli kiitotie 32, läpilasku” Saatuaan tuulitiedot ja kiitotie vapaa ilmoituksen tulee ilma-aluksen ilmoittaa vielä suorite mihin kiitotietä käyttää. esim: ”OH-ABC, suoritan läpilaskun kiitotie 32”.

-AFIS- lentopaikoilla toimittaessa ei lennontiedottaja määrää lentoonlähtö tai laskuvuoroja, vaan kiitotien käyttöjärjestys muodostuu pääsääntöisesti vallitsevan liikennetilanteen ja lentäjien tekemien ilmoitusten mukaan.

Finavian sivuilta hyvä opiskelupaketti AFIS:sta http://www.finavia.fi/files/finavia2/aviacollege_pdf/AFIS_itseopiskelupaketti.zip


Ohjaamotoiminta:

-Rauhoita rullaus.

-Monet lentoyhtiöt lanseeraavat ns. ”clean/sterile cockpit-konseptia”, jossa ohjaamotyöskentely rauhoitetaan ja keskitytään vain oleellisimpiin asioihin, jotta erehdykset ja harhautumiset voitaisiin välttää. Tällä järjestelyllä kaikki mahdolliset tarkistukset jotka vain voidaan, suoritetaan asematasolla seistessä, jotta rullaaminen ja lentoonlähtötilanne olisi mahdollisimman kiireetön tapahtuma.

-Myös liikennekoneessa tulee ottaa aikalisä vaikka pysähtymällä jos tilanne niin vaatii.

-Yleisilmailun kohdalla pätevät periaatteessa samat lainalaisuudet kuin liikennekoneessakin, mutta taipumus ns. itse aiheutettuun kiireeseen voi olla suuri. Erityisesti vilkkaamalla lentopaikalla syntyy tunne siitä, että ripeä toiminta ajaa kaiken edelle. Tämä ominaisuus yhdistettynä johonkin yllättävään tekijään kaappaa helposti yhden ohjaajan huomion täysin ja taas ollaan tilanteessa jossa oma paikantaminen ja saadut selvitykset unohtuvat, koska oma ”ämpäri” on täynnä.

Tiivistettynä ohjaamotoiminnasta: ÄLÄ KIIREHDI, RAUHOITA RULLAUS. SE ON PAINEENSIETOKYKYÄ.


Yleisilmailija:

-Yleisilmailukone on käytännössä aina yhden ohjaajan toimintakonsepti, joka puolestaan asettaa paljon vaatimuksia ohjaajan huomiokyvylle ja kapasiteetille. (Virtuaalimaailmassa yleensä aina tämä toimintakonsepti!!!)

-Huolellinen lennonsuunnittelu pitää sisällään myös valmistautumisen rullaamiseen.

-Eräs yleisilmailulle tyypillinen kiitotiepoikkeamatyyppi ovat tilanteet, joissa ohjaaja ymmärtää VFR- reittiselvityksen luvaksi mennä kiitotielle tai pahimmassa tapauksessa vielä luvaksi suorittaa lentoonlähtö. Tätä annettu reittiselvitys ei kuitenkaan koskaan ole.

-Tässä yhteydessä onkin hyvä tunnistaa se yksinkertainen RTF- sääntö (suomenkielinen), jonka mukaan kiitotielle saa lentoonlähtötarkoituksessa mennä vain ja ainoastaan selvityksellä ”…Rullaa kiitotielle…” ja lentoonlähdön saa suorittaa vain ja ainoastaan selvityksellä ”…Selvä lentoonlähtöön …”. Mitään muita versioita ei tule hyväksyä. Kiitotien ylittämiseen ja läpilaskuihin löytyykin sitten vielä lisäksi oma terminologiansa. Ja näissäkin asioissa pätee lause: Älä oleta…Älä arvaa…KYSY.

-Yleisilmailukoneen ohjaajan on hyvä tietää, että aina voi ottaa aikalisän ja ilmoittaa kun on valmis vastaanottamaan reitti- tai muun selvityksen. Tilannetietoisuuden ja ohjaajakapasiteetin kanalta on välttämätöntä toimia omaan tahtiin, vaikka painetta muun liikenteen tai lennonjohdon toimesta saatetaankin joskus kokea.

-Lennonjohto toimii kuitenkin sillä perusolettamuksella, että ohjaajan hyväksyessä selvityksen mennä kiitotielle, on ohjaaja valmis suorittamaan lentoonlähdön. Jos näin ei ole, tulee tästä ilmoittaa lennonjohdolle ennen kuin ylitetään odotuspaikka. Tämä kirjoittamaton käytännön sanelema pelisääntö pätee tietysti kaikille.

Tiivistettynä yleisilmailusta: MALTTI ON VALTTIA.


Asiat koottu sivustolta www.kiitotie.fi. Kaikkien olisi syytä käydä vielä lukemassa asiat kokonaisuudessaan ko. sivustolta, josta löytyy myös hyvät kuvaesitelmät tietyistä liikennetilanteista.

Jorma:
ivac airac  1401

Korjasin ton  VG sijainnin, jos kiinnostaa nyt kohtuu oikeassa paikassa

Korvaa vanha rivi seuraavalla, ( muista backup )

VG                        N060.19.09.009 E024.57.37.081 N060.19.09.009 E024.57.37.081

Navigation

Up one level