EDDM landning(video)

<< < (5/5)

Johan Grauers:
Fast du kan inte tillämpa det på ett jetplan. Det väger på tok för mycket och en ganska liten miss kan ge en redig ökning i kraft (då det ökar fallsträckan och energi ökar med kvadraten på hastigheten även i vertikalt led).

Fallhastighet är enbart beroende av fallhöjd och luftmotstånd, eftersom vi rör oss på korta sträckor bortser jag för enkelhets skull från luftmotstånd. Återigen kan jag nog utveckla svaret mera ifall så önskas (men jag tror inte det är relevant då felmarginalen på luftmotstånd på under fem meters fall inte är så stor).

vi utnyttjar att kinetisk energi är lika med 1/2*(mv^2) och lägesenergi lika med mgh
Sätt likhet och bryt ut massan ger
v^2=gh/2
g=9.82m/s^2
för olika h får vi då följande avrundat till två decimaler (räknaren i windows räknar med 8 decimaler men då jag bara använder två i gravitationskonstanten är dom efter två inte relevanta i detta fallet).
30cm (0.3m) = 1.21m/s
1m = 2.22 m/s
3m = 3.84 m/s

Här har vi alltså lite olika fallhastigheter, det ser inte ut att vara så stor skillnad men skenet bedrar vilket vi kommer se när vi räknar på energi.

Tar data från wikipedia för den som undrar.
En PA28 väger i runda slängar mellan 600 och 900 kg (empty weight 544kg MTOW 975kg).
Jämför med en B737 Next generation -6,-7,-8 &-900 serierna.
Operating empty weight mellan 36.400kg och 44.700kg.
MTOW 65.500kg-85.100kg.

Vi gör jämförelse först vid empty weight och sen vid MTOW för att få lite perspektiv. Den typiska landningen torde ligga någonstans emellan så ett medelvärde borde duga då detta i slutändan är ett räkneexempel.

Rörelseenergi är som följer (formeln är Ek=1/2*(mv^2)). Jag har tagit ett medelvärde för vikterna för B737 som gav EW 40.550kg och MTOW 75.300kg, enheten är Joule (kg*m^2/s^2).
                        PA28                    B737
                 EW        MTOW        EW                MTOW
30cm     398.24      713.75     29 684.63       55 123.26
1m        1340.52     2402.60   99 923.31       185 554.26
3m        400.80       7184.48  298 967.04     555 171.84

Energin ökar med kvadraten på hastigheten, med andra ord blir det bara mer och mer energi fortare och fortare ju högre upp du släpper ifrån.

Du ser ganska enkelt att det inte går att jämföra PA28an med en B737. Ökningen i energi på B737an (vid EW) mellan ett fall på 30cm och 1m är lika med 70 058.68 Joule. Wikipedia ger ett fantastiskt vardagsexempel när dom säger att "En joule motsvarar ungefär:

    energin som krävs för att lyfta ett litet äpple (102 g) en meter rakt upp.
    energin som frigörs när samma äpple faller en meter tillbaka till marken.
    energin som frigörs som värme från en människa i vila varje sextiondedel av en sekund (1/60 s).
    rörelseenergin hos en människa som väger 50 kg och rör sig långsamt (0,2 m/s).
    rörelseenergin hos en tennisboll som rör sig med en hastighet av 23 km/h.[5]
"
Så med ökningen på 70 cm kan du alltså lyfta över 70 000 äpplen en meter upp. Det är rätt mycket äpplken det.
Du kan också skjuta iväg 70 000 tennisbollar i 23 km/h.


När du pratar om jetplan är det (även vid tomvikt) vansinnigt mycket energi inblandat. Jämföresen med en PA28 är alltså enligt mig (med stöd av ovanstående) i bästa fall väldigt haltande i sammanhanget. Jetplan är inte byggda för att stallas ner på banan, dom är designade för att flygas ner och sättas i med en kontrollerad kraft neråt. Det är inte bara det bästa för tekniken det är dessutom det säkraste då det räcker med en oerhört liten missbedömning i en "stallande-flare" för att öka energimängden oerhört mycket. Något man enkelt ser om man plottar energimängden mot fallhöjd i en graf.

Scandfox:
Om du flyger ett passagerarplan i landningsfasen:

1. Markerad sättning så att spoilers kommer ut
2. Markerad inbromsning
3. Använd så kort tid på banan som möjligt
4. Sväng av på den länk du har planerat
5. Var beredd att börja navigera till parkeringsplatsen
6. Parkera korrekt vid gaten

Om du flyger ett privat propellerplan utan passagerare
1. Gör som du brukar göra....

marcus8:
Om du flyger ett privat propellerplan utan passagerare
1. Gör som du brukar göra....
Den var bra.

Navigation

Up one level

Previous page